Agresivitatea homosexualilor în baza legii anti-discriminare

septembrie 25, 2012

De multe ori homosexualii au manifestat violență și agresivitate când a venit vorba de pretinsele drepturi la nediscriminare încălcate. Odată cu adoptarea legii privind asigurarea egalității, acestea vor fi mai dese, și aceasta deja a început. Iată ce a fost postat pe o rețea de socializare:

„In atentia deputatilor care au votat legea egalitatii de sanse. Uitativa atent, ce fac aceste lesbiene intrun local pulic din capitala. Este luni sara ora 18.46, multa lume este in cafenea. Nici nu li este rusine ca in jurul lor sunt familii cu copii. O doamna a incercat sa le faca observatie, dar aceste 2 fete au inceput sa urle ca li se incalca drepturile. Ce mai ziceti de aceasta actiune, domnilor deputati? Ati vrea sa vedeti in locul acestor 2 fete pe fiicile voastre?”

Anterior adoptării legii am prezentat un astfel de caz, la fel întemeiat în baza prevederilor acestei legi, care atunci era în statut de proiect de lege. La ce să ne așteptăm? Nu credeți că va fi afectată morala copiilor? Nu credeți că părinților le va fi mult mai greu să-și educe copiii? Știați că deja au fost introduse în curricula școlară ore opțională referitoare la toleranță și nediscriminare? Știți ce se predă în alte state la astfel de ore? Cum vom proceda atunci când părinților le va fi interzis să mai exercite prioritatea în dreptul de a educa copilul, așa cum este acum prevăzut de art. 48 din Constituția RM? Aceasta deja se întâmplă în alte state. Astfel, părinții nu pot să nu permită copiilor să asiste la astfel de lecții, altfel, pot fi dați în judecată sau chiar lipsiți de drepturile părintești.

Voi scrie teza mea de licență în domeniul protecției integrității morale a copilului și sper din toată inima să ajungă la urechile factorilor de decizie argumente care să-i pună pe gânduri.

Reclame

Vom plăti homosexualilor 11000 EURO

iunie 25, 2012

CEDO a condamnat Republica Moldova pentru că nu a permis paradele homosexuale

Curtea Europeană a Drepturilor (CEDO) a condamnat Republica Moldova pentru că a interzis organizaţiei „Gender Doc-M” să desfăşurare, în anul 2005, o paradă a persoanelor cu orientare sexuală netradiţională.

Potrivit unui comunicat de presă al asociației Juriştii pentru Drepturile Omului, în 2005, „Gender Doc-M” a solicitat Consiliului municipal Chişinău (CMC) eliberarea unei autorizaţii pentru a desfăşura o demonstraţie paşnică în faţa Parlamentului cu scopul de a încuraja adoptarea legilor care ar proteja minorităţile sexuale împotriva discriminării. CMC a respins cererea pe motiv că demonstraţia ar fi neîntemeiată, deoarece o lege privind protecţia minorităţilor sexuale a fost deja adoptată. Atunci asociaţia a contestat decizia Primăriei, iar Curtea de Apel Chişinău a admis cererea părţii reclamante şi a anulat decizia autorităţii locale.

Primăria Chişinău a depus recurs împotriva deciziei Curţii de Apel Chişinău, invocând că a primit mai multe solicitări din partea unor persoane fizice şi asociaţii care erau vehement împotriva autorizării acestei întruniri. Peste câteva luni, Curtea Supremă de Justiţie a admis recursul depus de Primărie, casând decizia Curţii de Apel Chişinău.

Astfel, „Gender Doc-M” s-a adresat la CEDO, unde a acuzat violarea dreptului la întrunire paşnică. Asociaţia s-a mai plâns că a fost discriminată pe motiv că a promovat interesele comunităţii gay din Moldova. CEDO a constatat violarea Articolului 11 (Libertatea de întrunire şi de asociere), Articolul 14 (Interzicerea discriminării). Astfel, Moldova va achita în favoarea „Gender Doc-M” 860 de euro despăgubiri pentru prejudiciul material cauzat, 7250 de euro pentru prejudicii morale şi 2900 de euro pentru costuri şi cheltuieli.

Agentul Guvernamental la CEDO a argumentat foarte slab

În procedurile în faţa Curţii Europene, Guvernul, în principal, s-a referit la constatările instanţelor naţionale şi a reiterat că impedimentele desfăşurării demonstraţiei planificate au fost unele legale şi proporţionale în raport cu riscurile care ar putea apărea în eventualitatea desfăşurării unei asemenea întruniri. Mai mult, Guvernul a considerat precum că refuzul în autorizarea demonstraţiei şi, ulterior, refuzul instanţelor de a admite contestaţiile organizaţiei reclamante, nu ar fi fost unul discriminatoriu pe motive indicate de organizaţia reclamantă. Guvernul a menţionat, că avînd în vedere o jurisprudenţă bine definită a Curţii Europene în cauzele anterioare versus Moldova, o încălcare a drepturilor organizaţiei reclamante la libertatea de întruniri a avut loc şi doar acest lucru deja dovedeşte faptul că interdicţia nu a fost una discriminatorie avînd în vedere că exista, cu părere de rău, o atitudine generală a autorităţilor la moment de a pune impedimente nejustificate şi altora în exercitarea dreptului la libera întrunire (a se vedea Hyde Park 1, 2, 3, 4 v. Moldova, Partidul Popular Creştin Democrat v. Moldova şi Roşca, Secăreanu şi alţii v. Moldova). Cu alte cuvinte, avînd în vedere că o serie de reclamanţi şi organizaţii au fost împiedicate de autorităţi de a se manifesta liber într-o întrunire, în prezenta speţă potrivit opiniei Guvernului, nu putea fi vorba despre un tratament discriminatoriu în privinţa organizaţiei reclamante avînd în vedere că interdicţia întrunirii acesteia s-a înscris în cadrul general al interdicţiilor şi nicidecum nu a avut vre-o tangenţă cu motivele de discriminare bazate pe orientare sexuală sau de altă natură.

Guvernul trebuia să argumenteze de ce aceste parade contravin moralității publice din Republica Moldova și să facă trimitere la cazul Dudgeon contra Marii Britanii. Pentru cu ocazia soluționării acestui caz, Curtea a subliniat faptul că în aspecte ale climatului moral în materia sexualității, autoritățile nationale pot avea legitimitatea de a își exercita libertatea de acțiune în sensul limitării manifestării lor. În același caz, Curtea mai arată că este legitim ca unul din scopurile legislației să fie acela de a oferi protecție pentru membrii vulnerabili ai societații, așa cum sunt tinerii, cu privire la consecințele practicilor homosexuale.

Deci, Curtea permite statelor membre să să interpreteze și să protejeze categoria de moralitate publică, care este una foarte importantă și prevăzută atât de legea națională, cât și de alte tratate internaționale.

“Faptul că anumite măsuri similare nu sunt considerate necesare în alte state membre ale Consiliului Europei nu înseamnă că acestea nu pot fi necesare în statul în cauză, întrucât cerințele morale și sociale sunt diferite, iar autoritățile guvernante trebuie să țină cont de ele. Aceste cerințe se pot exprima inclusiv printr-o opoziție puternică, izvorâtă dintr-o convingere împărtașită de un numar mare de membri responsabili ai comunității, opoziție ce poate reflecta o reprezentare a cerințelor de morală și a măsurilor considerate de către comunitate a fi necesare pentru a apăra eficient standardele morale.

Aceste cerinţe morale şi sociale se pot exprima inclusiv printr-o opoziţie puternică, izvorîta dintr-o convingere veritabilă şi sinceră, împărtăşită de un număr mare de membri responsabili ai comunităţii, opoziţie ce poate reflecta o reprezentare a cerinţelor de morală şi a măsurilor considerate de către comunitate a fi necesare pentru a apăra eficient standardele morale. (par.57 al Hotărârii)”

De altfel, anume acesta a fost punctul slab în urma căruia Curtea a decis că a avut loc o discriminare prin interzicerea paradelor, și anume faptul că apărarea moralității nu a fost scopul unic.

Curtea Europeană a respins argumentele Guvernului în principal pe două motive. În primul rînd, organizaţia reclamantă a prezentat dovezi că a existat un tratament diferit în raport cu alte autorizaţii eliberate altor organizaţii în aceiaşi perioadă şi aceasta a născut o prezumţie că a existat un tratament discriminatoriu pe care autorităţile nu au reuşit să o combată. În al doilea rînd, interdicţia desfăşurării întrunirii, deşi iniţial s-a bazat pe un anumit motiv (precum legislaţia promovată deja exista) ulterior, totuşi a evoluat şi a fost bazată pe alte motive (menţinerea ordinii publice şi protecţia moralităţii), finalmente reţinute de Instanţa Supremă. În aceste condiţii o discrepanţă între motive iniţiale şi ulterioare, în opinia Curţii Europene a dovedit mai degrabă intenţia autorităţilor de a interzice cu orice preţ desfăşurarea întrunirii decît să urmărească real scopul protecţiei moralităţii şi menţinerii ordinii publice. În consecinţă a avut loc violarea Articolului 14 din Convenţie, luată în conjuncţie cu violarea Articolului 11 din Convenţie.

Deși Curtea permite statelor să interzică astfel de parade pentru a proteja moralitatea publică, se pare că Curtea Europeană pentru Drepturile Omului nu a fost sigură de faptul că intenția statului a fost de a proteja moralitatea publică, crezând mai degrabă că a fost o intenție de discriminare a acestui grup de persoane.

Sperăm ca autoritățile statului să înțeleagă unde le-a fost greșeala și să nu se sperie la anul viitor să interzică desfășurarea acestor parade, dar deja invocând un motiv corect.

Mă întreb sub ce pretext vor căuta să desfășoare la anul viitor parada activiștii pro-homosexualitate? Nu vor mai putea invoca scopul de a încuraja adoptarea legilor care să protejeze minoritățile sexuale împotriva discriminării, pentru că deja au fost adoptate! Sau poate vor veni deja cu propunerea de a legaliza căsătoriile, adopțiile?

Răul a început cu legea anti-discriminare, dar potrivit cu experiența altor state, nu se termină aici! Dumnezeu să ne protejeze, să ne ajute să nu stăm indiferenți, să mustre pe cei ce promovează imoralitatea și să dea înțelepciune celor înălțați în dregătorii, iar noi să ne rugăm continuu pentru ei!

Acum, dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune! Luaţi învăţătură, judecătorii pământului! Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă, tremurând. Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi câţi se încred în El! (Psalmul 2:10)


Activiștii pro-homosexualitate au găsit alternative pentru paradele gay

mai 9, 2012

Comunitatea LGBT (lesbienilor, gaylor, bisexualilor şi persoanelor transgen) din Moldova renunţă şi anul acesta la parada minorităţilor sexuale. Centrul de Informaţii „Gender Doc-M” se va limita la desfăşurarea festivalului „Curcubeul peste Nistru”, ediţia a X-a, în perioada 10-12 mai, transmite Info-Prim Neo.

Totuși, se pare că nu s-a cedat definitiv. În conferința de presă, Angela Frolov, Coordonatorul programului „Lobby şi Advocacy” al Centrului „Gender Doc-M”, a declarat că, spre deosebire de alți ani, sunt planificate și câteva activități pentru publicul larg”.

Motivul renunțării la organizarea paradelor trebuie să fie ilegalitatea acestora!

Se pare că organizatorii nu vor să recunoască acest lucru. Drept motiv a fost invocat faptul că în anul 2008 a existat o încercare de paradă LGBT, însă contramanifestanţii au împiedicat desfăşurarea acesteia, blocând participanţii în autobuzul lor și de atunci comunitatea LGBT a renunţat la această manifestare.

Să ne amintim că în 2010 aceștia au organizat un flash-mob în fața Primăriei cerând o autorizație pentru  a desfășura parada și protecție în timpul desfășurării acesteia. Refuzul a fost atacat la Curtea de Apel, fiind contestat acest act emis de Consiliul Municipal pentru că ar fi încălcat dreptul la libertatea de întrunire al acestui grup minoritar. Curtea de Apel a respins solicitarea minorităților sexuale de a organiza o paradă în centrul capitalei pe 2 mai 2010.

Dreptul la libertatea întrunirilor, la libertatea de exprimare este unul relativ și legea permite restrângerea exercitării acestuia în unele situații, inclusiv atunci când se încalcă moralitatea publică. Respectiv, această limită încălcată – moralitatea publică, apărată de legislația națioanală și de acordurile internaționale, conferă acestor parade caracterul ilegal.

Filmul interzis pentru prezentare la televiziunea publică va fi prezentat în cinematograf

În cadrul festivalului care va fi organizat în acest an, ziua de 12 mai e declarată zi de teatru şi cinema – „Maratonul documentar”. În cadrul programului vor fi proiectate filmele documentare „Drepturile omului pe ecran: minorităţile sexuale”, film care până în prezent a fost interzis pentru prezentare la televiziunea publică. Va fi prezentată şi pelicula „Noi doi” – o producţie românească. După vizionarea filmelor va avea loc o dezbatere pe marginea filmelor. Această zi se va încheia cu spectacolul „Rogvaiv”. Filmele vor fi prezentate la Gaudeamus, iar spectacolul la Teatru-Spălătorie.

Filmul continuă să fie interzis spre difuzare la televiziunea publică. Instanța de fond a dispus printr-o încheiere suspendarea difuzării filmului „Drepturile omului pe ecran: minorităţile sexuale” în procesul desfășurat împotriva deciziei Consiliului de Observatori al Audiovizualului. Încheierea a fost atacată, iar pe data 2 mai 2012 Curtea Supremă de Justiție  a menținut în vigoare încheierea din 17 mai 2011 prin care a fost suspendată difuzarea filmului pâna la emiterea Hotărârii pe fondul cauzei.

Deci, până la urmă filmul va ajunge la publicul larg, așa cum s-a declarat în conferința de presă.

Oare nu se păstrează același grad de periculozitate și pentru aceste acțiuni ca și pentru cel al paradelor? Oare nu tot se aduce atingere moralității publice? Cum vor interveni autoritățile de data aceasta?


ALARMĂ: În Moldova se încalcă libertatea de exprimare!!!

ianuarie 26, 2012

Vitalie Marian este atacat în instanță pentru că a publicat pe propriul blog „Lista Neagră” a persoanelor funcționari publici care susțin politicile minorităților sexuale sau care declară că sunt homosexuali. Organizația Gender Doc M l-a atacat în Instanță pe Vitalie pentru această listă publicată învinuindu-l de incitare la ură și discriminare, probând pretențiile lor prin comentariile agresive apărute pe site-urile de știri și pe blogul lui personal.

Organizația în calitate de reclamant nu a prezentat ca probe decât comentariile de pe site-urile de știri. Pe blogul lui Vitalie nu se găsesc așa comentarii pentru că el le moderează, și conform regulamentului blogului, nu le admite.

De fapt, comentariile de pe site-urile de știri sunt aceleași ca și în cazurile când sunt prezentate la televizor reportaje despre manifestările homosexualilor.

Pentru moment bloggerului Vitalie îi este interzis, prin măsura de asigurare aplicată de Instanța de Judecată, să răspândească fraza că homosexualitatea este o boală și egalează cu pedofilia, chiar dacă el nu a menționat niciodată aceste afirmații. Vitalie Marian consideră homosexualitate un păcat și că nu trebuie promovată și informează societatea prin blogul său atunci când trebuie luate decizii importante, iar societatea civilă trebuie să fie la curent.

Se pare că nu va mai avea posibilitatea să facă acest lucru, iar acest lucru reprezintă un pericol pentru fiecare cetățean din Republica Moldova care scrie părerea lui despre anumite probleme din țară, sau evenimente, sau vorbește despre acestea la emisiuni.

Libertatea de exprimare este în pericol!

Iar dacă nu credeți că homosexualitatea este o normalitate și dacă spuneți acest lucru public, riscați să fiți acționați în instanță și să plătiți prejudicii de cca 1000 euro organizației Gender Doc M.

În plus, veți obligați să credeți și să spuneți tuturor că:

Homosexualitatea este o orientare sexuală caracterizată de atracția estetică, romantică sau sexuală către cineva de același sex.

Punem cruce pe libertatea de gândire, de convingere (chiar dacă Biblia te învață că acest lucru este păcat) și pe cea de exprimare!

Cred că este o încălcare foarte obraznică și sunt indignată de felul sfidător al homosexualilor de a-i impune pe oameni să tacă și să nu spună că homosexualitatea nu este ceva firesc, normal și nu trebuie promovată. Eu nu vreau ca funcționarii care conduc țara noastră, și cei din alte funcții importante să promoveze homosexualitatea, pentru că este un rău, care odată promovat aduce multe consecințe grave!!!

Mulțumesc lui Vitalie pentru lista publicată, prin care a sistematizat toate persoanele publice care declară deschis că susțin minoritățile sexuale, astfel pot fi la curent cine și ce promovează în țara mea și cum pot să mă implic și eu atunci când se iau decizii importante, care ar putea dăuna.

Nu văd o incitare la ură în ceea ce a făcut Vitalie, pentru că el nu  a făcut nici o dată îndemnuri violente, ci dimpotrivă a spus că trebuie să iubim oamenii, iar păcatul să nu-l tolerăm și nici promovăm!


Ministrul Marii Britanii amenință țările care nu acceptă homosexualii

noiembrie 13, 2011

De multe ori în țara noastră ne-am trezit cu presiune din afară care ne forța să adoptăm legea nediscriminare, care este un pericol, pentru că deschide posibilități largi homosexualilor în realizarea agendei lor, în desfășurarea propagandei homosexuale.

Printre ultimele atacuri au fost scrisoarea trimisă parlamentarilor din Republica Moldova de către europarlamentara română Monica Macovei la 22 martie, prin careîi îndemna să adopte “la timp și fără modificări” legea antidiscriminare, insistând că ea trebuie să cuprindă sintagma “orientare sexuală”.

Luna trecută, organizația Civil Rights Defenders a trimis o scrisoare în care cer oficialilor suedezi  Fredrik Reinfeldt si Gunilla Carlsson să pună presiune pe autorităţile moldoveneşti în scopul adoptării Legii anti-discriminare.

Portalul http://www.realitatea.net anunță o presiune la nivel modial din parte premierului britanic David Cameron. La o întâlnire din Australia, cu alți lideri politici s-a discutat problema tărilor în care drepturile omului nu sunt respectate, mai ales în ceea ce privește minoritățile sexuale.

David Cameron, premierul Marii Britanii, a declarat că ţările care nu acceptă homosexualii ar putea să piardă ajutorul ţării lui. Potrivit lui Cameron, Stephen Harper, premierul Canadei, are o părere asemănătoare. Statele care nu acceptă homosexualitatea ar putea fi ameninţate cu boicotul.

„Mă tem, însă, că ţările nu se pot schimba peste noapte”, a mai spus premierul britanic. „Marea Britanie este una din ţările care oferă cel mai mult ajutor lumii. Vrem să vedem ca ţările care îl primesc să adere la respectarea drepturilor omului. Este una din condiţiile care determină ajutorul nostru”, a explicat acesta.

Cameron a vorbit cu o serie de lideri politici din ţările africane, în această privinţă.

În Marea Britanie în urma adoptării legii nediscriminare au survenit o serie de consecințe foarte grave, așa ca creșterea numărul de infecție cu HIV ( de la 1950 de oameni în anul 2001 la 3780 persoane în 2010). O creștere de 70% din ultimii 10 ani a fost provocată de homosexualii, care nu au fost examinați medical. Dacă în 2001 numărul de persoane homosexuale infectate cu HIV era 1810, atunci deja în 2010 numărul de gay infectați cu HIV a crescut la 3080, potrivit cu vsenovosti.in.ua.

O altă consecință negativă este discriminarea creștinilor în favoarea homosexualilor, fenomen față de care premierul britanic rămâne însă indiferent, cu părere de rău. În Marea Britanie se abordează des fenomenul discriminării creștinilor. Recent, un cuplu creștin, Eunice and Owen John, au aplicat pentru posibilitatatea de a fi părinți adoptivi ai unor copii de la 5 la 10 ani, dar, conform acelei aplicări, ei trebuiau să semneze un acord că vor promova homosexualitatea, ceea ce ei au refuzat să semneze. Și acesta este doar unul din exemplele de discriminare cu care se confruntă acum Marea Britanie.

Andrea Minichiello Williams, directorul centrului Christian Concern din Regatul Unit și un avocat al creștinilor care luptă pentru valorile morale ale familiei, a întâlnit mai multe cazuri de discriminare a familiilor creștine. Iată cîteva exemple prezentate de Andrea:

Sunt avocat al persoanelor care își pierd serviciul pentru că stau tari pentru Hristos. Unii oameni sunt arestați pentru că predică pe străzi și pentru că spun ce este scris în Biblie despre homosexualitate. Unii părinți au fost arestați pentru că au aplicat pedeapsă fizică copiilor lor. Tot ce se întâmplă este îngrijorător. Pe de altă parte, nu știm ce se va întîmpla în timpul apropiat, pentru că valul promovării Islamului este tot mai mare. Se prea poate să se înceapă persecuția în masă a creștinilor din această cauză. (Cu referire la Crossing the Bridge)

În februarie a anului curent a fost prezentat un proiect de lege de Ministerul Egalității din Marea Britanie prin care s-ar valida „căsătoriile” homosexuale și ar prevedea oficierea lor în biserici. Legea urmează să se aplice și sinagogilor și moscheilor.

Se consideră că acest nou pas este unul decisiv spre sfârșitul libertății religioase din țară. Într-un timp foarte scurt vom vedea slujitori ai Bisericii târâți prin instanțele de judecată pentru că au refuzat să cunune cuplurile homosexualilor.( Christian Concern și BBC News.)

De asemenea, prezintă un pericol mare faptul că copiii în Marea Britanie sunt învățați de mici, chiar din grădinițe că homosexualitatea este un fenomen normal. Aceasta prezintă un pericol nu numai din perspectiva faptului că copiilor le este pervertită mintea de mici fiind învățați lucruri neadevărate, dar și pentru că studiile comparative indică la faptul că profesorii gay sunt cei mai predispuși – și profesoarele heterosexuale sunt cel mai puțin predispuse – să-și molesteze sexual studenții. Homosexualii alcătuiesc aproximativ 4% din numărul total de profesori, dar întrec cu mult cota-parte a molestărilor profesor-elev.

Reportajele din Mass-Media pentru anii 1980-2006 arată că 902 profesori au molestat 3.457 studenți; 43% din făptași erau homosexuali.

Nu cred că populația Republicii Moldova își dorește așa consecințe grave. Țările care vor înțelege cât este de mare pericolul și cât sunt de dureroase consecințele mai degrabă vor refuza ajutorul economic din partea Marii Britanii, de cât să dea așa un frâu liber homosexualilor după îndemul premierului britanic.

Statele care vor să fie înălțate cu adevărat vor refuza ajutorul Marii Britanii și vor trăi în neprihănire, pentru Cuvântul lui Dumnezeu spune:

Neprihănirea înalţă pe un popor, dar păcatul este ruşinea popoarelor.  (Proverbe 14:34)

 


Este homosexualitatea înnăscută?

aprilie 28, 2011

Vă recomand să priviți mărturiile oamenilor care s-au întors și au biruit practica aceasta păcătoasă:

Și alte video în acest sens:

http://www.youtube.com/watch?v=zG2GzhtS6BE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_NGxOht70g0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7woj3N0UBuo

De asemenea vă recomand și următorul studiu: http://www.narth.com/docs/innate.html

Și alte articole despre natura acestui fenomen:

http://www.moldovacrestina.net/opinii/homosexulitate-nu-innascuta/

http://www.moldovacrestina.net/politica/legea-nediscriminare/studiu-creier-levay-orientarea-sexuala-innascuta/

http://www.moldovacrestina.net/doctrina/masura-homosexualitate-innascuta-marturia-bibliei/

http://www.moldovacrestina.net/doctrina/eliberare-de-ispita-homosexuala/

Și în limba franceză: http://www.moldovacrestina.net/french/est-ce-que-lhomosexualit-est-inne-les-rsultats-dtudes-du-cerveau-humain/