Un doctor creștin s-a rugat pentru ca pacientul său, care era mort de 40 de minute, să învie

aprilie 10, 2011
Domnul Isus a spus ucenicilor Săi înainte de a fi răstignit și de a fi înălțat la ceruri:
Ioan 14:12
Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl;
Ioan 14:13
şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.
Ioan 14:14
Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.
Avem în Biblie un caz înregistrat de evanghelistul Ioan când Isus a înviat un om care era de 4 zile în mormânt:
Învirea lui Lazăr.
Ioan 11:1
Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. –
Ioan 11:2
Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir şi I-a şters picioarele cu părul ei, şi Lazăr cel bolnav era fratele ei. –
Ioan 11:3
Surorile au trimis la Isus să-I spună: „Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti este bolnav.”
Ioan 11:4
Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: „Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.”