ALARMĂ: În Moldova se încalcă libertatea de exprimare!!!

ianuarie 26, 2012

Vitalie Marian este atacat în instanță pentru că a publicat pe propriul blog „Lista Neagră” a persoanelor funcționari publici care susțin politicile minorităților sexuale sau care declară că sunt homosexuali. Organizația Gender Doc M l-a atacat în Instanță pe Vitalie pentru această listă publicată învinuindu-l de incitare la ură și discriminare, probând pretențiile lor prin comentariile agresive apărute pe site-urile de știri și pe blogul lui personal.

Organizația în calitate de reclamant nu a prezentat ca probe decât comentariile de pe site-urile de știri. Pe blogul lui Vitalie nu se găsesc așa comentarii pentru că el le moderează, și conform regulamentului blogului, nu le admite.

De fapt, comentariile de pe site-urile de știri sunt aceleași ca și în cazurile când sunt prezentate la televizor reportaje despre manifestările homosexualilor.

Pentru moment bloggerului Vitalie îi este interzis, prin măsura de asigurare aplicată de Instanța de Judecată, să răspândească fraza că homosexualitatea este o boală și egalează cu pedofilia, chiar dacă el nu a menționat niciodată aceste afirmații. Vitalie Marian consideră homosexualitate un păcat și că nu trebuie promovată și informează societatea prin blogul său atunci când trebuie luate decizii importante, iar societatea civilă trebuie să fie la curent.

Se pare că nu va mai avea posibilitatea să facă acest lucru, iar acest lucru reprezintă un pericol pentru fiecare cetățean din Republica Moldova care scrie părerea lui despre anumite probleme din țară, sau evenimente, sau vorbește despre acestea la emisiuni.

Libertatea de exprimare este în pericol!

Iar dacă nu credeți că homosexualitatea este o normalitate și dacă spuneți acest lucru public, riscați să fiți acționați în instanță și să plătiți prejudicii de cca 1000 euro organizației Gender Doc M.

În plus, veți obligați să credeți și să spuneți tuturor că:

Homosexualitatea este o orientare sexuală caracterizată de atracția estetică, romantică sau sexuală către cineva de același sex.

Punem cruce pe libertatea de gândire, de convingere (chiar dacă Biblia te învață că acest lucru este păcat) și pe cea de exprimare!

Cred că este o încălcare foarte obraznică și sunt indignată de felul sfidător al homosexualilor de a-i impune pe oameni să tacă și să nu spună că homosexualitatea nu este ceva firesc, normal și nu trebuie promovată. Eu nu vreau ca funcționarii care conduc țara noastră, și cei din alte funcții importante să promoveze homosexualitatea, pentru că este un rău, care odată promovat aduce multe consecințe grave!!!

Mulțumesc lui Vitalie pentru lista publicată, prin care a sistematizat toate persoanele publice care declară deschis că susțin minoritățile sexuale, astfel pot fi la curent cine și ce promovează în țara mea și cum pot să mă implic și eu atunci când se iau decizii importante, care ar putea dăuna.

Nu văd o incitare la ură în ceea ce a făcut Vitalie, pentru că el nu  a făcut nici o dată îndemnuri violente, ci dimpotrivă a spus că trebuie să iubim oamenii, iar păcatul să nu-l tolerăm și nici promovăm!


Interviu cu Daniela Sîmboteanu, preşedinte CNPAC – despre prevenirea abuzului față de copii

decembrie 12, 2011
  • De câți ani activează Centrul Național pentru Prevenirea Abuzului față de Copii?

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) este prima organizaţie non-profit, non-guvernamentală specializată din Republica Moldova, creată în ianuarie 1997 pentru a preveni abuzul asupra copiilor.

CNPAC şi-a lansat activitatea în ianuarie 1997 cu un program educativ pentru copii, părinţi şi profesori – Programul de prevenire a abuzului faţă de copii (PAC). Iniţial, programul era realizat de voluntari, care au fost instruiţi în vara anului 1996 în cadrul unui training organizat de Centrul Internaţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, cu sprijinul UNICEF Moldova şi Fundaţiei SOROS Moldova.

La 26 ianuarie 1998, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) a fost înregistrat de către Ministerul Justiţiei.

În 1999, am creat o reţea din cinci cabinete de asistenţă a copiilor victime ale violenţei domestice – Reţeaua de Cabinete de Asistenţă Psihosocială AMICUL. Am deschis aceste cabinete cu sprijinul Fundaţiei SOROS şi în parteneriat cu Departamentul Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi Sport din municipiul Chişinău.

Câţiva ani mai târziu, în 2003, am întemeiat primul centru de asistenţă complexă a copiilor supuşi violenţei şi altor forme de abuz – Centrul de Asistenţă Psihosocială a Copilului şi Familiei AMICUL. în crearea acestui centru am avut sprijinul UNICEF şi Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. Memorandum trilateral de creare a Centrului AMICUL.

Din 2004, organizaţi noastră face parte din Reţeaua ONG-urilor din domeniul Prevenirii Abuzului faţă de Copii din Europa Centrală şi de Est www.canee.net/moldova .

 

  • Care sunt realizările Centrului în vederea combaterii și prevenirii abuzului față de copii?

Centrul a desfășurat mai multe campanii de sensibilizare a opiniei publice în domeniul prevenirii abuzului faţă de copii. Totodată am colaborat foarte mult cu  factorii de decizie în vederea promovării unor  acte legale, care ar asigura atît prevenirea relelor tratamente faţă de copii, cît şi intervenţia multidisciplinară, în condiţii prietenoase copiilor la cazurile de abuz depistate.

Activitatea de sensibilizare a CNPAC  este  promovată şi prin rezultatele obţinute în domeniul asistenţei directe a copiilor victime a violenţei şi a familiilor acestora. Mă refer la   serviciul specializat pentru copiii victime, creat de CNPAC în anul 2000. Din 2003 pînă în prezent acest serviciu, cunoscut sub denumirea de Centrul AMICUL,   îl coordonăm în parteneriat cu Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copiilor din Chișinău.  Oferim copiilor asistență psihologică, socială, legală, precum și însoţirea acestora în procedurile legale.

  • Considerați necesar de a introduce modificări în legislația noastră în acest domeniu?

Da, credem că în legislație mai este loc pentru modificări, pentru că încă nu sunt interzise expres toate formele de abuz asupra copiilor. Legiuitorul, în majoritatea cazurilor, folosește niște formule care lasă loc pentru interpretare. Din acest considerent, există dificultăţi în  calificarea infractiunilor, în special celor de caracater sexual, săvîrşite împotriva copiilor.

De asemenea, legislația este destul de blândă cu abuzatorii și considerăm că aceasta ar trebui să prevadă pedepse mai aspre pentru abuzatori. Spre exemplu, în cazul incestului legislația prevede doar 5 ani de închisoare, fără specificarea cazului în care victima este un copil.

Un alt aspect care necesită a fi abordat în legislaţie este recuperarea psihologică a agresorilor, atît  în cadrul penitenciarelor, cât și în cazurile cînd aceştia nu au fost pedepsiţi cu privaţiune de libertate.

La fel, este necesar să fie pus la puct  aspectul de supraveghere a abuzatorilor sexuali de copii, care şi-au ispășit pedeapsa, pentru a preveni recidivele.  Eficienţa acestor măsuri este demostrată în plan internaţional şi este bazată pe studii ştiinţifice în domeniu.  Persoanele care nu-şi pot stăpîni furia, agresivitatea şi sunt violenţi cu cei din jur au nevoie de suport psihologic. Cei care ajung să abuzeze sexcual de copii, au nevoie de intervenţie psihoterapeutică de durată, dar unii şi de o supravegere pe viaţă de către organele de drept.

Copiii victime  care ajung să fie implicaţi în proceduri legale, de asemenea au nevoie de o legislaţie modificată, mă refer în primul rînd la  Codul de procedură penală.  Asemenea modificări sunt prevăzute ca și obiectiv în cadrul strategiei pentru reforma justiției și sperăm că acestea vor fi realizate cât mai curând.

  • Colaborați cu vreo autoritate publică, este susținută activitatea Centrului de către stat?

Centrul nostru are un șir de acorduri de colaborare cu mai multe ministere de resort. În anul 2010 am semnat acorduri de colaborare cu Procuratura Generală şi Ministerul Justiţiei, prin care ne-am asumat împreună sarcina de a promova respectarea drepturilor copiilor care participă în cadrul proceselor legale, fie în calitate de martori, fie în calitate de victime. Vrem să promovăm în comun practicile prietenoase copiilor  în examinarea acestor cauze.

Din anul 2003, avem stabilit un memorandum de colaborare cu Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, iar Consiliul Municipal Chișinău a aprobat acest Memorandum.  Acesta este unul foarte concret, prin care ne asumăm în comun angajamente pentru asistența multidisciplinară a copiilor victime ale abuzului prin intermediul Centrului AMICUL. Direcția pentru Protecția Copilului oferă pentru aceasta spațiu și acoperirea cheltuielilor pentru întreținerea acestui spațiu, iar CNPAC acordă servicii copiilor, ceea ce presupune salarii, onorarii pentru specialiștii angajați și alte cheltuieli aferente asistenței oferite de Centru.

Recent, am încheiat un acord de parteneriat între 8 actori, printre care 4 ministere de resort, și anume Miniterul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației, de asemenea, două Consilii raionale – Consiliul raional Leova și Consiliul raional Orhei și 2 organizații nonguvernamentale – Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului și CNPAC. Prin acest acord de colaborare noi ne-am asumat în comun angajamentul de a elabora și de a pilota în aceste două raioane un mecanism intersectorial de monitorizare, prevenire și asistenţă a copiilor victime a abuzului, neglijării, exploatării.

Organizația noastră din start ca principiu de lucru a avut colaborarea cu autoritățile statului, pentru că noi ne percepem ca și o organizație a societății civile care poate să contribuie, să complementeze eforturile statului, iar cînd este necesar  să sensibilizeze decidenţii. Noi nu suntem în măsură să ne asumăm anumite responsabilități care revin după competență statului, și pentru că suntem interesați de un domeniu care este strict prioritatea statului, evident că toate activitățile noastre le desfășurăm într-un parteneriat, fie cu autoritățile publice locale, fie cu autoritățile publice centrale, fie cu instituțiile de drept.

  • Ați colaborat cu biserica în activitatea desfășurată de până acum?

Au fost unele activități în care au fost implicați slujitorii bisericii, în mod special am colaborat cu biserica în cadrul unui proiect de combatere a muncii copilului. A fost o inițiativă luată atât de donatori, cât și de noi, dar putem spune că biserica a fost foarte receptivă.

Suntem deschiși și pe viitor pentru colaborări cu biserica, pentru că promovăm valori creștinești: nu ucide, nu maltrata, nu neglija copilul.

Desigur, nu suntem mulțumiți atunci când anumite lucruri sunt interpretate și când este manipulată opinia publică de unii reprezentanți ai societății civile care se pronunță din partea bisericii. Spre exemplu revoltele care au fost vis-a-vis de cursul  „Ddeprinderi de viață” le considerăm nejustificate, deoarece  anume în cadrul acestui curs copiii puteau fi  familiarizaţi cu cunoștințe practice de care au nevoie în viața lor de zi cu zi, pentru a preveni o situație nedorită, pentru a comunica mai eficient unii cu alții, pentru a sări în ajutorul colegului când acesta se află într-un impas, inclusiv într-o situaţie de abuz.

  • Ce presupune campania lansată de Organizația dvs “Atingere indecentă”?

Campania  “Atingere indecentă” este o campanie de sensibilizare a opiniei publice, dar și a factorilor de decizie, privind abuzul sexual al copiilor, care în Republica Moldova a căpătat dimensiuni foarte mari. În raport cu statisticile prezente, avem un sistem ineficient care nu răspunde adecvat acestor cazuri.

Stoparea  inițiativei de a introduce în curicula şcolară a cursului „ Deprinderi de viață”  a rezultat în lipsa acțiunilor de prevenire în sistemul educațional.

De asemenea, considerăm că sunt lacune și în sistemul medical, și în sistemul social în ceea ce privește prevenirea şi recunoașterea/identificarea cazurilor de abuz, inclusiv sexual la o etapă timpurie. Vrem să sensibilizăm, prin această campanie, autoritățile publice să întreprindă măsuri pentru a preveni cazurile de violență sexuală asupra copiilor, de asemenea vrem să sensibilizăm factorii de decizie pentru a întreprinde măsuri în vederea înăspririi pedepselor pentru abuzatori, precum şi monitorizarea acestora după ce și-au ispășit pedeapsa.

Este o campanie prin care încercăm să atragem atenția și a insituțiilor de învățământ care pregătesc cadrele pentru funcțiile care presupun lucrul cu copiii, aceasta ar însemna pedagogi, medici, polițiști, psihologi, surori medicale, etc., pentru ca aceste instituții să insereze în curriculă cursuri ce țin de protecția copiilor. Doar specialiștii instuiți în acest domeniu vor putea recunoaște și asista adecvat un copil victimă. Acesta este mesajul nostru de sensibilizare pentru aceste instituții.

Noi venim cu expertiza și participarea noastră în procesul de elaborare a diferitor documente, acte normative și sprijinim, în măsura posibilităților, aceste procese, iar responsabilitatea autorităților este crucială în promovarea unor politici coerente.

Ziarul Liber: De ce s-a cerut să fie scos cursul “Deprinderi de Viață” și de ce este periculos pentru copii?

Vitalie Marian, Vice-președintele Asociației Obștești “Pentru Familie”:

Pentru că acest curs cuprindea informații legate de sexualitatea omului, care erau premature pentru destinatarii manualului. Acest curs cuprindea sfaturi privind felul cum urmau copii să-și abordeze organele lor genitale, orientarea lor sexuală etc. Acest fel de informație este prea devreme de adus copiilor, așa cum, la vârsta aceasta copilul încă nu este format fizic, iar această informație i-ar dăuna din punct de vedere psihologic.

Consider că funcția de educare sexuală trebuie să și-o asume părinții, nu școala. Fiecare copil se dezvoltă diferit, iar părintele își cunoaște cel mai bine copilul și știe când este cel mai bine să-i vorbească despre aceste lucruri.

Opinia lui Ion Dumbrăveanu, specialist în sexopatologie despre cursul „Deprinderi de Viață”:

“În ce priveşte victima pedofilului, de multe ori aceasta face parte din familie nevinovată sau devine victimă în urma unei lipse de educaţie sexuală sau a unei educaţiei sexuale precare, proaste, care, mai bine zis, nu există în Republica Moldova. De foarte mult timp vorbim în societate despre sexualitate, dar cu părere de rău vorbesc orişicine, numai nu medici. Nu se spun lucruri elementare: etapele de educare sexuală , ce se întîmplă la anumite vîrste cu băieţelul, cu fetiţa, cînd apar aceste tendinţe. Cînd începe educaţia sexuală? E un punct foarte slab a societăţii noastre. Educaţia sexuală este parte a educaţiei generale. Vrem noi sau nu vrem, dar cînd vorbim despre educaţie sexuală la noi, nu ştiu de ce, de cele mai multe ori sexualitatea se rezumă doar la reproducere. Nu este doar reproducerea, este orice activitate sexuală şi activitatea respectivă începe în primul rînd în sînul familiei . Copilul va face ceea ce vede la părinţi. Este bine că în şcoală există orele de religie (sunt cu ambele mâini pentru), însă am exclus din şcoli ciclul de educaţie, inclusiv sexuală. Sunt categoric împotriva acelui curs de educaţie sexuală, în forma în care a fost propus anterior. Eu tot am copii. Eu am citit cursul respectiv (“Deprinderi de viaţă”), mă scuzaţi, el este atît de subtil elaborat, încît un copilaş care nu are idee despre sexualitate normală sau este dintr-o familie care este un pic mai precară, cînd va ajunge la maturitate va deveni homosexual. Cursul a fost făcut foarte aiurea. Însă, noi am exclus cursul respectiv şi nu am făcut un curs al nostru. Noi suntem cu mentalitate diferită, nu putem lua lucruri străine şi să le implementăm la noi. De-aceea se impune necesitatea elaborării unui curs normal de educaţie sexuală în domeniu.”

Interviu realizat de Irina Batin.


Scrisoare deschisă către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei împotriva activității de organizare a divorțurilor

decembrie 5, 2011

Către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Alianța pentru Salvarea Famillilor din Moldova este o organizaţie de advocacy a valorilor familiei şi vieţii, bazate pe morala creştină. Din acest considerent, intervenim de fiecare dată când instituția familiei este atacată și rugăm Ministerul să ia atitudine față de astfel de atacuri.

În ultima perioadă atacurile la adresa instituției familiei sunt abundente și considerăm că trebuie să luăm atitudine cât mai urgent, atât societatea civilă, cât și autoritățile publice.

Recent, s-a anunțat că unele agenții din Moldova sunt gata să organizeze ceremonii, similare celor de nuntă, pentru divorț. Suntem îngrijorați de inițiativa de presta asemenea servicii în Republica Moldova, pentru că o considerăm o formă de încurajare a divorțului. Activitatea economică care contravine moralității publice, care dăunează societății și interesului ei ar trebui interzisă neîntârziat. Art.110 al Codului Civil al Republicii Moldova prevede că societatea comercială poate fi declarată nulă atunci când obiectul ei este ilicit sau contrar ordinii publice.

De aceea, rugăm insistent ca Ministerul Muncii, Protecției Sociale să intervină cu cerințele necesare către Ministerul Justiției, cu argumentele statistice și juridice necesare.

Divorțul este unul din factorii care influențează foarte mult procesul mișcării naturale a populației. Astfel, potrivit statisticilor disponibile în RM, oferite de către Biroul Național de Statistică, sporul natural al populației este negativ, și se menține aproximativ în jurul cifrei de -3000, dar a atins și cifra de -5000. Divorțul și căsătoria au un raport de 1:2, așa cum jumătate din căsătoriile încheiate, anual se desfac. Pentru anul 2010, spre exemplu numărul căsătoriilor încheiate au fost de 26483, iar numărul divorțurilor a constituit 11504.

Cunoaștem că familia are mai multe funcții sociale și biologice. Funcția biologică este cea de reproducție umană, cele sociale sunt funcția de socializare, economică, politică, juridică, religioasă. Toate acestea îi conferă familiei dreptul de a fi numită celula de bază a societății.

Articolul 2, alin. (1) al Codului Familiei prevede că “Familia și relațiile familiale în Republica Moldova sunt ocrotite de stat.” De aceea, solicităm ca statul să intervină, inclusiv prin intermediul organelor sale centrale de specialitate și să asigure instituției familiei protecția prevăzută și garantată prin lege.

Alianța pentru Salvarea Famillilor din Moldova este deschisă pentru colaborare în vederea stopării unor astfel de atacuri împotriva instituției familiei și este gata să acorde susținerea necesară în acest sens.

Cu speranța că se va lua atitudine față de problema prezentată și că instituția familiei va fi protejată la justa ei valoare, nu doar declarativ prin lege, dar și real, prin acțiuni concrete din partea autorităților competente și responsabile.

Cu respect,

Alianța pentru Salvarea Famillilor din Moldova.


Sancţionarea clienţilor prostituatelor

noiembrie 30, 2011

Din punct de vedere juridic, prin prostituţie se înţelege servicii sexuale ocazionale, oferite contra plată, dar care nu sunt bazate pe relaţii de tipul celor conjugale sau pe simpatie şi pasiune.

Corelaţia prostituţiei cu criminalitatea constă în transmiterea bolilor venerice, folosirea minorelor în calitate de prostituate, „deservirea” sexuală a minorilor, întreţinerea de spelunci etc. Deopotrivă cu drogurile, prostituţia este obiect de activitate al criminalităţii organizate.

Din aceste considerente majoritatea statelor incriminează această faptă social periculoasă, fie prin intermediul normelor penale, fie prin intermediul celor contravenţionale. Istoria atestă trei forme de reacţie sociale faţă de prostituţie: interzicerea, permisiunea şi tolerarea.

În ţările unde se sancţionează prostituţia, pedepsele sunt destul de aspre pentru a se diminua amploarea acestui fenomen. Tot în vederea contracarării acestui fenomen, pentru prima dată în istorie în 1999 Suedia a adoptat o legislaţie care permite vinderea unor astfel de servicii sexuale, dar nu permite cumpărarea acestora. Astfel, începând cu 1 ianuarie 1999, orice persoană, care cumpăra servicii de natură sexuală ale altei persoane, era pedepsită cu pînă la 6 luni închisoare”.

Guvernul suedez consideră că „nu este normal sa fie pedepsite persoanele care oferă un serviciu sexual, din contra, ele trebuie ajutate să renunţe la acest mod de viaţă”.

Urmând exemplul Suediei, o legislaţie similară în 2009 au adoptat şi statele Norvegia şi Islanda.

Opinia publică a primit foarte bine această iniţiativă şi în 1999 – 76% au susţinut această lege, iar după 2 ani mai tîrziu – 81 % din populaţie. Doar 15 % din populaţie doreau ca legea să fie abrogată, şi cu 2 ani mai târziu – doar 14 %, 79 % din femei au susţinut legea şi 60 % din bărbaţi, şi în special populaţia adultă tânără (18 – 38 ani).

Un sondaj online efectuat de Durex în 2005 au arătat că din 34 de ţări participante, Suedia a avut cel mai mic procent de respondenţi care au afirmat că au apelat la servicii sexuale contra plată, doar 3% din cei care au răspuns la întrebare, bărbaţi şi femei. Metodologia a fost criticată ulterior, dar aceasta a arătat că în Suedia a scăzut foarte mult frecvenţa acestui fenomen.

În 2008, Guvernul suedez a însărcinat Curtea Supremă de Justiţie, şi mai târziu şi pe cancelarul Justiţiei, Anna Skarhed, să conducă o anchetă oficială pentru a stabili dacă legea privind cumpărarea serviciilor prostituatelor a funcţionat şi ce efecte a adus. Această evaluare a atras atenţia şi la nivel internaţional. Raportul final a fost prezentat ministrului Justiţiei, Beatrice Ask, în iulie 2010, statuând că legea a funcţionat şi şi-a atins obiectivele, dar s-a sugerat dublarea pedepsei pentru cumpărarea serviciilor unei prostituate. De asemenea, raportul a stabilit că de la intrarea în vigoare a acestei legi, prostituţia de stradă a fost redusă la jumătate şi că nu au mai existat creşteri majore a acestui fenomen în Suedia. De asemenea, s-a demonstrat că legea în cauză a avut un efect pozitiv şi asupra infracţiunii de trafic de fiinţe umane.

Raportul a mai menţionat şi fenomenul prostituţiei pe internet, care reprezintă o piaţă recentă de expansiune mai dificil de studiat şi de verificat, şi care în ultimii 5 ani a crescut foarte mult în Suedia, Norvegia şi Danemarca.

În urma raportului poziţia Suediei privind prostituţia a fost reafirmată: „Cei care apără prostituţia spun că este posibil să se diferenţieze între prostituţie voluntară şi non-voluntară, că adulţii trebuie să aibă dreptul de a vinde şi cumpăra relaţii sexuale în mod liber… Totuşi, dacă este să ne bazăm pe principiul egalităţii de gen şi perspectiva drepturilor omului, distincţia între prostituţia voluntară şi nevoluntară nu este relevantă.” Astfel, înăsprirea pedepsei pentru cumpărarea serviciilor sexuale au intrat în vigoare la 30 ianuarie 2011.

 

Poate ar fi şi pentru Republica Moldova adoptarea unei astfel de legi o soluţie pentru a contracara acest fenomen negativ, care afectează moralitatea publică, sănătatea populaţiei, familiile, imaginea ţării… Autorităţile ar trebui să se preocupe de contracararea unor astfel de fenomene, să creeze comisii în care să fie discutate astfel de soluţii şi să se găsească soluţia potrivită contextului ţării noastre, care ar aduce impactul dorit.

Ar fi frumos ca şi autorităţile noastre să ia exemplu de la autorităţile suedeze şi să aibă drept motivaţie dorinţa de ajuta fetele care presteaază aceste servicii să se lase de această practică.


În Sankt Petersburg – amendă pentru propaganda și promovarea homosexualității

noiembrie 16, 2011

În proiectul de lege, adoptat aproape în unanimitate de către Adunarea Legislativă din Sankt Petersburg, “promovarea homosexualității” este echivalată cu promovarea pedofiliei și se pedepsește cu amendă.

Astfel, 37 din 39 de deputați din Adunarea Legislativă au votat proiectul de lege în prima lectură, care prevede amendarea persoanelor care distribuie materiale, care promovează interesul sexual la copii. De asemenea, proiectul dat prevede și sancționarea gay-lor care care desfășoară parade în vederea apărării drepturilor sale.

Potrivit BBC, apărătorii drepturilor minorităților sexuale, au pichetat votul în apropierea clădirii Adunării Legislative, cu placate și slogane de felul “Nu hrăniți oamenii cu legi homofobe!”, “Eu îl iubesc pe fiul meu gay”.

Cum se argumentează necesitatea acestui proiect?

Vitalie Milonov, autorul acestui proiect a declarat pentru Serviciul Rus BBC: “Nu vreau ca copiii noștri să asocieze curcubeul cu o perversiune socială. Noi în nici un fel nu încălcăm drepturile cetățenilor, nouă pur și simplu ne pasă psihicul delicat și foarte vulnerabil al copiilor.”

Tot dl Milonov, reprezentând fracțiunea “Rusia Unită”, a explicat această necesitate în adoptarea proiectului de lege prin “valul de popularitate de perversiuni sexuale” pe care îl acoperă Sankt Petersburgul.

Deputatul a mai menționat că “Spiritul liberal al timpului încearcă să schimbe orientările de bază ale societății, lăsând părinții și școala singuri în fața imperiului puternic al show-businessului, care, ca o mlaștină, absoarbe tineretul de azi”. Dlui susține ferm că homosexualitatea este cauzată nu atât de factorii biologici, cât de cei sociologici.

Conform proiectului, amenzile pentru “acțiuni publice prin care se promovează homosexualitatea (sodomia), lesbianismul, bisexualitatea și transsexualitatea printre minori”, precum și care promovează pedofilia, sunt de la 1 la 3 mii de ruble rusești pentru persoanele fizice, 2-5 mii ruble pentru funcționarii publici și amenda pentru persoanele juridice – de la 10.000 la 50.000 ruble.

În nota informativă a proiectului este specificat scopul acestuia ca fiind lupta împotriva propagandei homosexualității, lesbianismului, bisexualității și transsexualității printre minori.

Potrivit specialiștilor, promovarea tot mai intensă a actelor de perversiune sexuală demoralizatoare acționează în primul rând asupra minorilor, de asemenea reprezintă unul din factorii principali care împiedică creșterii nașterii.Reprezentantul drepturilor copiilor de pe lângă Președintele Federației Ruse a menționat că în prezent se constată o creștere a cazurilor de pedofilie, ceea ce de asemenea, reprezintă un fenomen socialmente periculos care trebuie interzis.

Conform pct. 2 al art.5 din legea federală din 24 iulie 1998 N 128 – F3 privind garanțiile principale ale drepturilor copiilor în Federația Rusă, la împuternicirile organelor de stat privind îndeplinirea drepturilor copiilor în Federația Rusă se atribuie și realizarea politicii de stat în interesul copiilor, unul din scopul căreia este  protejarea copiilor de factori care acționează negativ asupra dezvoltării fizice, intelectuale, psihice, spirituale și morale a copiilor.

În Republica Moldova s-a încercat de mai multe ori desfășurarea paradelor gay care au fost interzise până la urmă. Dar, anul trecut, homosexualii și-au permis să facă o demonstrație în fața monumentului Ștefan cel Mare unde s-au sărutat homosexuali și lesbiene, eveniment ce a fost accesibil copiilor atât ca fiind martori la fața locului, cât și prin reportajele mass-media. Astfel de demonstrații nu doar că ar trebui interzise, dar și penalizate de către stat. Ar fi foarte oportun ca autoritățile să intervină în acest sens cu un proiect de lege, luând ca exemplu inițiativa celor din Sankt Petersburg.

Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului, de asemenea, prevede datoria statului de a garanta fiecărui copil dreptul la un nivel de viață adecvat dezvoltării sale fizice, intelectuale, spirituale și sociale. Deci, este datoria statului să intervină și să protejeze copii de așa demonstrații care le pervertesc mintea lor și le atacă discernământul, pentru că ei sunt la o vârstă când nu pot deosebi binele de rău.

Mai jos găsiți afișat textul în limba rusă al proiectului, așa cum a fost el înregistrat:

Статья 1 

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 „Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” следующие изменения:

1. Дополнить статьями 7_1 и 7_2 следующего содержания:

„Статья 7_1. Публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних

Публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 7_2. Публичные действия, направленные на пропаганду педофилии

Публичные действия, направленные на пропаганду педофилии, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.”.

2. В подпункте 1 пункта 1 статьи 48 слова „предусмотренных в статьях 6, 8, 12, 45, 46” заменить словами „предусмотренных в статьях 6, 7_1, 7_2, 8, 12, 45, 46”.

Статья 2 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

 


Numărul cazurilor de abuz sexual al minorilor crește considerabil în țara noastră

noiembrie 4, 2011

Luni, 24 octombrie 2011, Biserica BunaVestire a ieșit în conferință de presă pentru a sensibiliza opinia publică și pentru a atenționa autoritățile referitor al mulțimea cazurilor de viol și de abuz sexual a copiilor tot mai frecvente în ultima perioadă.

Pastorul bisericii Vasile Filat a subliniat creșterea rapidă și îngrijorătoare a numărului cazurilor de viol înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova începând cu anul 2003 când a intrat în vigoare noul Cod Penal din 2002, care prevedea pedepse mai blânde pentru infracțiunile de viol decât Codul Penal precedent.

Astfel, în anul 2000 au fost înregistrate 215 infracțiuni de viol, în 2001 – 189, în 2002 – 204, în 2003 – 320 (anul în care a intrat în vigoare noul Cod Penal), în 2004 – 336 număr care a crescut până la 368 în anul 2010. Iar infractiuni de viol împotriva copiilor în 2010 au fost înregistrate în număr de 87.

Printre problemele evidențiate în cadrul conferinței au fost numărul de cazuri de pedofilie în care autorii infracțiunilor erau cetățeni străini față de care nu s-a aplicat corect legea penală, fie prin faptul că au fost trimiși în țara lor nepedepsiți, fie că pedepsele erau nominale, sau chiar prin faptul că nu era pedepsită persoana vinovată, ci chiar victima.

Vasile Filat a evidențiat faptul că legislația străină este este foarte severă cu pedofilii, în mai multe state din Europa se fiind pusă în aplicare castrarea chimică sau chirurgicală a pedofililor. „În Polonia recent a fost introdusă castrarea chimică a pedofililor şi abuzatorilor după un singur caz înregistrat, când tatăl şi-a abuzat fiica. La noi câte cazuri trebuie să se mai întâmple pentru a introduce aşa o pedeapsă în Codul Penal?”. Dl Filat a menționat că prin aceaste exemple nu neapărat îndeamnă autoritățile să adopte o astfel de lege, care de altfel a fost propusă în parlament de deputatul Valeriu Munteanu, ci să ia atitudine și să întreprindă măsuri urgente pentru a combate acest fenomen.

Conform învățăturilor Bibliei este greșit să lași nepedepsit un infractor, un vilator, așa cum a explicat dl Vasile Filat citând textul scris la Romani 13:1-5, care spune:

“ Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele, şi vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea, trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului.”

Conform acestui text este datoria statului să intervină cînd cineva face răul pentru a răzbuna pe Dumnezeu, pentru a pedepsi pe cel rău, pentru a lăuda pe cel ce face bine și pentru a proteja toți ceilalți cetățeni.

Totodată păstorul Vasile Filat a mai făcut apel la autorități să se lase de formalismul religios pe care-l îmbracă de fiecare dată la sărbători și să se întoarcă cu toată inima la Dumnezeu cu pocăință, să asculte pe văduvă, să apere pe cel asuprit, să se îngrijească de cel orfan, așa cum spune textul de la Isaia:

Ascultaţi, ceruri, şi ia aminte, pământule, căci Domnul vorbeşte: „Am hrănit şi am crescut nişte copii, dar ei s-au răsculat împotriva Mea. Boul îşi cunoaşte stăpânul, şi măgarul cunoaşte ieslea stăpânului său, dar Israel nu Mă cunoaşte, poporul Meu nu ia aminte la Mine.” Vai, neam păcătos, popor încărcat de fărădelegi, sămânţă de nelegiuiţi, copii stricaţi!

…. Ascultaţi cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei! Ia aminte la Legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei! „Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor.Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile? Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea! Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge! Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!

Pastorul a făcut apel către şcoli şi biserici să-şi pună umărul la diminuarea fenomenului de abuz sexual, prin consiliere şi sprijin, iar autorităţilor publice le cere să înăsprească pedepsele pentru astfel de infracţiuni.

De asemenea, Biserica „Buna Vestirea” recomandă autorităţilor să înceapă monitorizarea şi blocarea site-urilor cu conţinut pornografic, iar părinţilor să fie atenţi la comportamentul copiilor şi să discute cu aceştia despre pericolele la care sunt expuşi.

Victimelor, păstorul s-a adresat cu îndemnul de a se apropia de Domnul Isus, care poate da alinare și o vindecare totală, iar infractorilor să vină cu pocăință la Domnul Isus Hristos care le poate da iertare deplină și să se oprească din săvârșirea răului.

Irina Batin


Paul Cameron despre efectele adoptării legii anti-discriminare

octombrie 29, 2011

În cadrul acestei conferințe de presă sociologul Paul Cameron abordează impactul adoptării acestei legi atît pe plan social, cât și neconcordanțele pe care le aduce în coraport cu alte documente internaționale de importanță majoră:

http://www.ustream.tv/recorded/18097838#utm_campaign=synclickback&source=http://info-prim.md/&medium=18097838


Cîtă ură și agresivitate din partea celor ce învinuiesc de ură și agresivitate!

octombrie 26, 2011

Este foarte ușor să denigrezi o persoană doar numindu-l ca pseudopsiholog, fără să aducă contraargumente la ceea ce prezintă Paul Cameron. Asta au făcut homosexualii și susținătorii lor ca reacție la vizita doctorului Paul Cameron, care a venit să recomande autorităților moldave să nu adopte legea nediscriminare:

http://www.protv.md/#!/stiri/social/declaratia-pentru-care-un-sociolog-american-a-fost-huiduit-si.html

 

http://marianvitalie.eu/?p=2553


De ce crestinii nu-si mai pastreaza virginitatea pana in noaptea nuntii. Marturia Mariei

octombrie 2, 2011

Acest articol de pe site-ul portalului de stiri ProTV m-a motivat și pe mine să răspund la această întrebare. Vă îndemn să citiți mai întâi mărturia Mariei, iar apoi concluziile mele.

Relevant Magazine, citata de CNN, publica o analiza facuta pe baza unui studiu din anul 2009, care scoate in evidenta urmatorul lucru:

• 80% dintre crestinii evanghelisti(recunoscuti pentru pastrarea cu strictete a rigorii crestine) cu varste intre 18 si 29 de ani au facut sex.

Cifra este putin sub 88% per total populatie – ceea ce inseamna ca majoritatea crestinilor nu se abtin foarte tare in comparatie cu restul lumii.

O tanara numita in articol Maria are o poveste reprezentativa pentru a ilustra fenomenul acesta. Si-a pierdut virginitatea la 20 de ani, dupa ce s-a chinuit sa iasa cu ea „intacta” din liceu. N-am mai suportat insa, ideea si a avut primul contact sexual cu prietenul sau, in facultate:

Parea ca toata lumea din viata mea, tineri si batrani, „o facuse”. De fapt, am asteptat mult mai mult decat oricare dintre cei pe care ii stiam si mai mult decat ambele surori ale mele, chiar daca toate eram crestine practicante si proveneam dintr-o familie respectata.

Era primul meu prieten si eram atat de indragostita de el, spune Maria. Era primul baiat de care ma indragosteam si dintr-o data toate „barierele” mele au cazut. Am devenit atat de vulnerabila…

Relatia sexuala dintre cei doi a continuat ani la randul, chiar daca au avut nenumarate despartiri si impacari.

Eram atat de pornita in preajma lui, incat mi-a luat o gramada de vreme sa ma despart definitiv de el si am faut-o in cele din urma intr-un moment de cumpana, povesteste Maria. Atunci cand am aflat ca am HPV (papillomavirus). Abia atunci mi-a dat seama ca desi eu am fost numai si numai cu el, cel pe care il iubeam nespus fusese de fapt cu multe alte fete, probabil in acelasi timp in care era si cu mine.

Teologul Scot McKnight spune ca a evita sexul premarital a devenit un lucru mult mai greu de facut decat era in timpurile biblice:

Sociologic vorbind, cea mai mare diferenta – si este un colosala – intre invatatura biblica si cultura noastra este aranjamentul casatoriilor pentru copiii de varste fragede. Daca te casatoresti la 13 ani, e normal sa nu ai parte de alti 15 ani de tentatii.

Concluziile mele:

1. Pentru că mulți sunt creștini numai cu numele, și degeaba se numesc ei „practicanți”  ai creștinismului, și prin felul lor de viață, nedemn de a  purta numele de creștini, fac nume rău celor 20% de creștini autentici

2. Pentru că se lasă influențați de felul de viețuire al celor necredincioși, fără să înțeleagă că de fapt ei sunt cei care ar trebui să schimbe oamenii prin exemplul lor curat de viețuire

3. Pentru că tinerii, părinții și chiar păstorii, preoții nu înțeleg că mersul la întâlniri este periculos

Această fată spune în mărturia ei că nu a mai suportat. Mersul la întâlniri aduce multe consecințe grave, printre care și trezirea unor pofte care pot fi împlinite corect doar în căsătorie și să nu aducă consecințe negative. Recomand aceste 2 articole care prezintă 11 argumente referitor la pericolul întâlnirilor:

http://www.moldovacrestina.net/tineri/intalniri-casatorie-partea-1/

http://www.moldovacrestina.net/biserici/intalnirile-si-casatoria-reusita-partea-2/

4. Pentru că creștinii nu se lasă călăuziți de Duhul Sfânt, ci de firea pământească, care te târăște prin pofte în păcat

Orice tânăr poate avea gânduri și ispite de natură sexuală, dar prin puterea Duhului Sfânt noi putem să le oprim când ele sunt doar la nivel de gânduri, de aceea este important să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt, pentru că doar așa putem fi biruitori în această luptă spirituală. Fata aceasta prin afirmația sa că nu a mai rezistat și că și așa s-a ținut destul de mult în comparație cu surorile ei și alte persoane, arată ce luptă mare ducea. Este important să știm că noi putem face această luptă mai grea și mai grea până la irezistibil de grea, pentru că nu vrem să o rupem definitiv cu păcatul și mergem la diferite compromisuri. Întâlnirile cu acel băiat tocmai au făcut această stare din ce în ce mai grea. Și nu trebuie să se amăgească tinerii care își pun limite în întâlniri, pentru că prin acest fapt ei deja au făcut primul compromis, și urmează altele și mai mari, ca mai apoi „să nu mai poți rezista”…

Vă recomand, de asemenea și aceste articole referitoare la cum putem fi biruitori în așa situații:

http://www.moldovacrestina.net/doctrina/cum-sa-te-eliberezi-de-poftele-firii-pacatoase/

http://www.moldovacrestina.net/doctrina/biruinta-gandire/

http://www.moldovacrestina.net/casatorie/pazeste-ti-mintea/

Ați văzut că consecințele au fost grave… Așa se întâmplă când te joci cu păcatul, mai ales când un creștin păcătuiește, atunci intervine Dumnezeu:

http://www.moldovacrestina.net/doctrina/care-este-soarta-eterna-a-oamenilor-care-pacatuiesc-dupa-ncheierea-legamntului-cu-isus-hristos/

Eu tot sunt tânără, dar pentru că am fost învățată cum să mă păstrez curată într-o lume plină de ispite, nu mă număr printre cei 80% de creștini care nu-și păstrează virginitatea. Prefer să fiu cioară albă, dar să rămân sare și lumină în lume decât să mă identific cu gloata care orbește vrea să fie în rând cu lumea. Biblia spune:

 Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află. (Matei 7:13, 14)

Vă recomand, de asemenea, să găsiți manualul de studiu biblic inductiv „Ce spune Biblia despre sexualitate”, pe mine personal m-a ajutat foarte mult.


Fenomenul delincvenţei juvenile a fost discutat în cadrul unei conferinţe

septembrie 30, 2011

Joi, 29 Septembrie 2011 17:38

Infracţionalitatea în rîndul copiilor a fost subiectul principal al conferinţei internaţionale “Fenomenul delincvenţei juvenile în Republica Moldova: provocări şi soluţii”, organizată de către Institutul de Reforme Penale(IRP), în perioada 28-29 septembrie 2011, la Chişinău. Participanţii la conferinţă au identificat cauzele delincvenţei juvenile, factorii care determină comportamentele deviante la minori, precum şi politicile de prevenire a infracţionalităţii în rîndul copiilor.

La sesiunile de lucru ale conferinţei au participat oficiali din guvern, funcţionari din ministerele şi subdiviziunile de resort, angajaţi din administraţia publică locală, judecători, procurori, ofiţeri de poliţie, precum şi reprezentanţi ai ONG-urilor şi organizaţiilor internaţionale. Printre invitaţi s-au mai numărat experţi din Moldova, România, Lituania, Letonia şi Estonia, care au împărtăşit despre bunele practici în domeniu.

Este important să subliniez că s-a ajuns la concluzia că factorii cei mai puternici care pot afecta dezvoltarea armonioasă a adolescentului, este mediul familial vicios. La acesta se mai adaugă condiţiile de viaţă degradante, lipsa supravegherii din partea părinţilor, deficienţa sistemului de petrecere a timpului liber etc.

Iată de ce este foarte important pentru părinţi să nu plece peste hotare, să rămână lângă copiii lor şi să înveţe să zidească relaţii cu ei. Vă sugerez câteva articole în acest sens:

http://www.moldovacrestina.net/sfaturi-practice/nu-voi-mai-repeta-n-familia-mea/

http://www.moldovacrestina.net/social/bani-in-loc-de-parinti/

http://www.moldovacrestina.net/social/cum-sa-supravietuiesti-fara-parinti/

În cadrul conferinţei, au fost prezentate caracteristicile şi dinamica delincvenţei juvenile din ţara noastră, prin prisma datelor statistice. Constatările făcute de experţi pînă în anul 2009 arată că tendinţa infracţiunilor comise de minori a fost în descreştere, însă începînd din 2010, trendul a înregistrat o uşoară ascensiune. Astfel, în anul trecut s-au înregistrat 1353 de delicte săvîrşite de copii, sau cu participarea lor, în raport cu 1143 de cazuri înregistrate în 2009. Cele mai frecvente infracţiuni comise de copii sînt furtul, tîlhăria şi jaful. Specialiştii sînt alarmaţi de faptul că în ultimii ani indicii crimelor grave săvîrşite de minori, cum ar fi violul, vătămările intenţionate şi omorul, rămîn fără schimbare sau chiar înregistrează o creştere uşoară.

Aceasta chiar este ceva alarmant, eu cred că una din cauze mai este şi accesul copiilor la pornografii şi cred că statul trebuie să întreprindă măsuri urgente în acest sens.

La încheierea întîlnirii participanţii la conferinţă au elaborat şi o serie de recomandări pentru instituţiile cu responsabilităţi în domeniu din ţara noastră.

Aş vrea foarte tare să găsesc aceste recomandări, dacă mă poate ajuta cineva, vă rog să-mi scrieţi în comentariu.

Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului “Promovarea noilor elemente de justiţie pentru copii în sistemul de justiţie al Republicii Moldova” şi a Programului Est-Est: Parteneriat fără Frontiere, fiind implementat de către Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al UNICEF Moldova, Ambasadei Suediei din Moldova şi Fundaţiei Soros-Moldova.

Sursa: www.civic.md