Chiar dacă legea nu sancționează gândurile persoanei, Dumnezeu le judecă, pentru că toate lucrurile rele încep în minte!

septembrie 29, 2011

Astăzi am avut parte de o lecție deosebită la ședința profesorilor din cadrul AO „English For a New Life” și pentru asta țin să îi mulțumesc lui Erik Brewer atât pentru partea gramaticală a lecției, cât și pentru cea spirituală.

Vreau să împărtășesc câteva lucruri importante pe care le-am învățat azi despre minte (inimă) studiind cursul „Lupta spirituală”.

În Biblie cuvântul inimă este folosit ca sinonim pentru cuvântul „minte” și sunt mai multe texte din Biblie care vorbesc despre mintea omului.

Ce învățăm despre minte

1. Inima trebuie păzită și din ea ies izvoarele vieții

Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. (Proverbe 4:23)

Deci, felul cum ne trăim viața este dictat de ceea ce avem în mintea noastră.

2. Oamenii nu totdeauna spun ce au în inimă, ci sunt înșelători

căci el este ca unul care îşi face socotelile în suflet. „Mănâncă şi bea,” îţi va zice el; dar inima lui nu este cu tine. (Proverbe 23:7)

Și așa fel de comportament tot este dictat de ce este în inimă, de atitudinea omului. De multe ori cuvintele oamenilor sunt doar cuvinte, nu și ceea ce este în realitate.

3. Vorbele și faptele noastre își au originea în mintea noastră

 Dar, ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om.  Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. (Matei 15:18, 19)

O parte din aceste lucruri sunt sancționate de legea contravențională și penală, dar toate acestea încep la gândurile rele pe care le are un om, la ceea ce este în mintea lui. Chiar dacă oamenii nu văd aceste gânduri, Dumnezeu le vede și El le judecă.

Un exemplu clasic al legăturii dintre minte și fapte este felul cum pornografiile afectează pe om. Multe persoane robite de pornografii nici nu-și dau seama cât de mult devin afectate de această practică, ca mai apoi să după la dărâmarea relațiilor familiale, la violuri și alte practici sexuale păcătoase și amorale. Acesta ar fi un motiv pentru care statul ar trebui să interzică distribuirea pornografiilor pe internet și să blocheze site-urile care furnizează această informație care atacă mintea omului, și în ultimul timp, în special a copiilor.

Și pentru că ceea ce vine din inimă poate spurca pe om, este foarte important să ne analizăm gândurile noastre înaintea lui Dumnezeu, așa ca să nu ne trezim cu ele înfăptuite. Iată de ce…

Învață cum să-ți păzești mintea!

1. Fii conștient că este pericol ca diavolul să-ți corupă mintea

Iată ce spune apostolul Pavel bisericii din Corint în cea de-a II-a epistolă a sa către creștinii de acolo:

Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos. (2 Corinteni 11:3)

Chiar și pe noi creștinii ne paște pericolul ca mintea noastră să fie amăgită și stricată de șarpele cel vechi, care este diavolul, satana, care așa cum spune în Biblie, dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. De aceea, în Biblie, este foarte des repetat îndemnul „Vegheați!”, iar la Proverbe suntem îndemnați să veghem în primul rând asupra minții noastre!

2. Pune un filtru minții tale și nu permite gândurilor rele să stăpânească

Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. (2 Corinteni 10:3-6)

Pentru că luptăm călăuziți de Duhul Sfânt, avem puterea să ne controlăm mintea și să oprim gîndurile care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, împotriva Cuvântului Lui și să facem acest gând  rob ascultării de Hristos. Nu trebuie să permitem să se cuibărească în mintea noastră gânduri rele ca mai apoi acestea să afecteze nu numai mintea, dar și vorbele și faptele noastre, ci din start trebuiesc oprite. Totodată trebuie să știm care gânduri se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, dar nu putem ști aceasta fără un studiu sistematic și profund al Cuvântului lui Dumnezeu, al Bibliei.

3. Păstrează în mintea ta doar lucrurile curate și sfinte

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. (Filipeni 4:8)

Acestea sunt lucrurile care trebuie să le avem în minte și care trebuie să ne însuflețească, iar gândurile rele să le facem robi ascultării de Hristos.

Un test:

Mi-a plăcut foarte mult o întrebare și o provocare pe care ne-a dat-o Erik și anume:

Încearcă să îți amintești de lucrurile greșite pe care le-ai făcut, nu au început ele mai întîi în mintea ta? Nu te-ai gândit mai întîi la ele și apoi le-ai făcut?

Nu aveai să fii mai bucuros acum dacă le opreai cînd erau doar la nivel de gînduri, pînă a se materializa în fapte?

Mintea este cel mai important teren în lupta spirituală și diavolul caută din răsputeri să ne amăgească și să ne strice mintea. De altfel, diavolul nu ne poate corupe vorbirea și faptele noastre dacă nu ne corupe mai întâi mintea noastră.

Interesant că Dumnezeu ne ajută se ne păzim de mintea noatră, iar statul și datoria lui este să păzească celelalte persoane de acțiunile oamenilor care nu au putut să-și controleze gândurile, care au dat mai apoi naștere la fapte pasibile de răspundere contravențională sau penală.


Este adevărul absolut sau relativ?

august 29, 2010

“ Falsul poate apărea într-o multitudine de combinații, dar adevărul nu are decât un singur mod de a fi.”

Jean Jacques Rousseau

În societatea noastră de multe ori putem întâlni ideea cum că adevărul ar fi relativ, și pentru fiecare acesta este diferit. Spre exemplu, pentru unii homosexualitatea este un lucru anormal, pentru alții-absolut normal. Această idee reprezintă un pericol de destabilizare așa cum în fiecare societate este nevoie de legiferarea aproape a tuturor domeniilor vieții sociale în proporții diferite. Astfel este nevoie de un standard potrivit căruia să fie reglementate juridic relațiile sociale. Dacă am permite ideea “adevărului relativ”, acesta duce la înlăturarea unor limite necesare pentru armonie și protejarea drepturilor altora, finalizând cu haos.

Sofiștii sunt întemeietorii discursurilor politico-juridice. “În domeniul gnoseologii(cunoașterii, cercetării), sofiștii adoptau o poziție individualistă, fapt pentru care se vorbește “relativismul gnoseologic al sofiștilor”, potrivit căruia orice om deține o înțelegere proprie a lucrurilor și cunoașterea acestora. Această înțelegere are un caracter dinamic, în permanentă schimbare. Unul și același om poate lua, pentru perioade diferite de timp, poziții diferite(chiar contrare) cu privire la aceeași problemă.

Această atitudine gnoseologică presupune inexistența unei adevărate științe, obiective și universale, pot exista numai păreri(poziție cunoscută sub denumirea “scepticismul sofiștilor în domeniul cunoașterii”).”(RÎBCA E., ZAHARIA V., MĂRGINEANU V., Istoria doctrinelor politice și de drept)

Ideea adevărului relativ a apărut încă din secolul V. Această idee a pus îndoială în inima oamenilor și față de Adevărul absolut. În pofida ideilor sofiste, Adevărul Absolut există și acesta este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu(“Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17)

Indiferent de ce cred oamenii sau de ceea ce vor ei să creadă, adevărul este unic și este același pentru toți- Cuvântul lui Dumnezeu. Iar pentru a-L înțelege bine și pentru a nu avea opinii diferite în fiecare zi, trebuie să cercetăm zilnic Scripturile, fiindcă în Ele avem viața veșnică.

Valoarea sofiștilor arată incorectitudinea acestei idei. Chiar dacă sofiștii au introdus raționalismul în gnoseologie, pentru ei cunoașterea nu era decât ceva profitabil. Ei își petreceau timpul călătorind prin orașe și oferind serviciile lor pe un preț stabilit. Serviciile ce le ofereau erau folosirea capacităților lor de a convinge, de a pune la îndoială orice lucru, chiar și un adevăr de partea căruia erau ei. Ei organizau dezbateri și asigurau victoria celora care plăteau mai bine, chiar dacă era evident că minciuna cîștigă.

Această ocupație a sofiștilor îmi amintește de tactica homosexualilor, care au grijă să cumpere cei mai buni oratori, juriști, jurnaliști și alți specialiști buni în diferite domenii. Un profesor de la universitate mi-a spus că avea posibilitatea să primească aproximativ 200 $ lunar, dacă trecea concursul, care era destul de puternic, bănuiesc, pentru a activa ca jurist în cadrul Centrului Informațional “Gender-Doc M” apărând drepturile homosexualilor.

Avem multe persoane în țară care vînd adevărul și îi fac pe oameni să pună la îndoială Adevărul Absolut. Eu sunt studentă la drept pentru că vreau ca prin această profesie să dovedesc oamenilor cît este de important să ascultăm de Adevăr și să luptăm pentru El. Este foarte greu de atins acest scop în contextul în care sunt mulți juriști și alți specialiști buni în diferite domenii care, ca și sofiștii au forță de convingere și duc astfel oamenii în eroare. Oameni care știu să-ți demnostreze că negru-i alb și albu-i negru. Ce faci tu cu aptitudinile tale? Le vinzi ca și sofiștii fără să-ți pese în mîna cui? Ori slujești Adevărului cu toate abilitățile tale, ducându-L pînă la marginile pământului așa cum ne învață Scriptura?…