Se va lucra mai mult la adoptarea legilor!

Proiectul de lege privind actele normative a fost elaborat de către Ministerul Justiţiei,  scopul principal urmărit fiind îmbunătăţirea procesului de creaţie legislativă în vederea asigurării stabilităţii, previzibilităţii şi clarităţii  actelor legislative.

Una din principalele modificări, după părerea mea, este stabilirea unei structuri clare notei informative care însoțește totdeauna actul normativ. Dacă până acum nota informativă nu ne oferea prea multă informație și era scrisă doar formal, odată cu adoptarea acestei legi, aceasta va trebui obligatoriu să reflecte pe scurt: condițiile ce au impus crearea actului normativ, scopul și obiectivele proiectului, fundamentarea elaborării, costurile de implementare, informații despre respectarea transparenței în procesul decizional, rezultatele avizării și al expertizelor efectuate.

Multe din aspectele prevăzute de acest proiect de lege au creat dificultăți, iar altele care erau în vigoare și obligatorii nu au fost respectate. Să ne amintim de legea privind prevenirea și combaterea discriminării, mai apoi redenumită legea privind asigurarea egalității. Aceasta a fost supusă consultărilor publice pe o perioadă de aproape 4 zile. Aceasta a fost publicată pe site-ul Ministerului Justiției pe data de 10 mai cu mențiunea că proiectul este supus consultării până pe data de 14 mai. Acestea au fost zile de weekend, vineri seara publicat, sâmbătă, duminică și luni ultima zi. A fost un termen foarte mic, mai ales că la modificarea proiectului de lege au participat în ședință închisă doar câțiva reprezentanțiai Guvernului. Este inadmisibilă o astfel de tratare a societății și nedemocratică. Legea Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional prevede la art. 9 alin. (1) cel puțin 15 zile obligatorii pentru consultare până la examinarea deciziei.

Nota Informativă cuprindea doar scopul legii, care era diferit de cel menționat în preambul, și până la urmă de cel menționat oficial de Guvern, adică ”asigurarea respectării depline a drepturilor fundamentale ale minorităților sexuale”, precum și diferit de cel declarat de Uniunea Europeană, de a asigura egalitate tuturor persoanelor. Grupul țintă pentru care s-au făcut atâtea eforturi a fost doar comunitatea LGBT.

Deși populația s-a expus împotriva acestui proiect de lege și a multor prevederi din conținutul acestuia, ele nu au fost luate în considerație, procesul de consultare fiind până la urmă o formalitate.

Proiectul nu a avut o fundamentare bună. Nu s-a demonstrat de ce avem nevoie de el, când de fapt nimeni nu striga să fie adoptat acest proiect de lege, dimpotrivă erau împotrivă, cu excepția unui grup minoritar. Cei care au participat la elaborarea proiectului nu au făcut o analiză comparativă și ori de câte ori au fost întrebați despre acest lucru nu au putut răspunde. Ar fi fost foarte util să fie prezentate care au fost consecințele, impactul în alte țări care au adoptat legi similare.

Să credem că pe viitor, obligațiile stabilite în acest proiect vor duce la un proces legislativ mult mai responsabil și că nu se vor copia legi orbește. Cu modificările pe care le aduce acest proiect, vor putea fi modificate o serie de acte și corectate, iar legea privind egalitatea de șanse necesită o astfel de corectare.

Tot prin acst proiect, a fost exclusă posibilitatea abrogării tacite a actelor normative. Acest moment era o practică care crea adesea confuzii în ceea ce priveşte aplicabilitatea noilor şi vechilor reglementări, lăsîndu-se loc abuzurilor. Soluţia cu care vine acest proiect constă în faptul că o dată cu reexaminarea actelor normative o dată la 2 ani, fiecare organ emitent va face o evaluare a actelor normative care reglementează activitatea unui anumit domeniu, iar cele lipsite de actualitate vor fi comasate într-o listă a actelor ce urmează a fi abrogate, ce se va publica oficial.

Întru respectarea principiilor stabilite de către Comisia Europeană în vederea perfecţionării procedurilor de elaborare a actelor normative, simplificării conţinutului acestora şi participarea în procesul de luare a deciziilor a societăţii civile şi mediului de antreprenoriat, în textul proiectului de lege au fost stabilită procedura de evaluarea prealabilă a necesităţii de intervenţie cu o reglementare (analiza ex-ante) precum şi obligaţia de monitorizare a efectelor implementării actelor normative adoptate.

Proiectul reglementează obligativitatea expertizei economice a actelor normative. În această ordine de idei, autorul unui proiect de act normativ trebuie să dispună de personal calificat pentru a furniza o expertiză optimă asupra impactului economic pe care l-ar putea avea respectivul act normativ nu numai sub aspectul avantajelor, dar şi a consecinţelor negative.

Ar fi fost bine să fie efectuată o astfel de expertiză economică și pentru legea anti-discriminare, care presupune crearea unui Consiliu anti-discriminare, care va fi finanțat din bugetul statului. Deci un pentru un Consiliu, care va lucra pentru orice persoană care consideră că a fost discriminată, vor merge o parte din banii pe care îi vărsăm noi la bugetul statului. Nu este rațional să fie cheltuiți bani dintr-un buget sărac ca al nostru pentru persoane cărora li se pare că au fost discriminate. Trebuie să luăm în considerație că vor apela multe persoane pentru lucruri banale, considerându-se discriminate.

Procesul normativ urmează a fi finalizat cu monitorizarea eficientă a implementării actelor normative, care de asemenea şi-a găsit reflectare în proiectul de faţă. Acest proces vine să încoroneze eforturile legiutorului, astfel încît să se poată evalua care a fost impactul efectiv al adoptării actului normativ. În acest sens pot fi evidenţiate care sînt neajunsurile implementării actului normativ şi poate fi planificată o intervenţie juridică pentru a diminua efectele acestor neajunsuri.

Proiectul legii privind actele normative a fost plasat pe pagina oficială din Internet a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de acte normative remise spre coordonare. Persoanele interesate pot trimite avize și recomandări pentru îmbunătățirea proiectului.

În rezultatul avizării, autorul proiectului sintetizează şi generalizează toate avizele recepţionate în tabelul de divergenţe, care se anexează la proiectul de act normativ. Astfel, vocea societății civile nu va putea fi ignorată.

Ar fi bine ca părțile interesate să studieze acest proiect și să vină în caz de necesitate cu propuneri și recomandări.

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: