A fost aprobat de Guvern proiectul legii bugetare anuale pentru 2012

Pe 25 noiembrie, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2012 a fost aprobat de Guvernul  Republicii Moldova. Anul trecut adoptarea legii bugetare anuale a fost adoptată cu întârzieri mari, legea intrând în vigoare abia la 20 aprilie. Până la aprobarea noului plan bugetar, RM s-a condus după cel din anul 2010. O altă posibilitate de soluţionare a unor astfel de cazuri este de a aplica a douăsprezecea parte din venituri şi cheltuieli prevăzute pentru anul bugetar anterior pentru fiecare lună de întârziere.

Nici anul acesta nu suntem foarte disciplinaţi, aşa cum legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar prevede obligaţia Guvernului de a înainta proiectul legii bugetului de stat până la data de 1 octombrie a fiecărui an. Parlamentul, potrivit articolului 31(30), până la data de 5 decembrie trebuie să adopte legea bugetară anuală. Reieșind din considerentul că legea bugetară anuală se adoptă printr-o procedură specială, în trei lecturi, şi nu în două, aşa cum este prevăzut pentru legile organice, putem fi siguri că nici anul acesta legea nu va fi adoptată la timp. Totuşi, conform textului legii, legea bugetară anuală intră în vigoare la 1 ianuarie a fiecărui an sau la o altă dată prevăzută în textul, deoarece anul bugetar pe teritoriul Republicii Moldova începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie. Deci, mai sunt şanse pentru încadrarea în termen.

Articolul 1 al legii stabileşte: “Bugetul de stat pe anul 2012 se aprobă la venituri în sumă de  21 367 269,1  mii lei şi la cheltuieli în sumă de 22 164 269,1 mii lei, cu un deficit în sumă de 797 000,0 mii lei.”

Principalele surse de venituri ale bugetului de stat sunt: taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate (constituie 45,4% din total venituri ale bugetului de stat); taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova (16,0%) și granturile pentru proiectele finanţate din surse externe (6,5%).

De obicei, în majoritatea statelor, impozitele directe sunt sursa principală de formare a bugetului de stat, în ţara noastră ponderea cea mai mare în rândul veniturilor o constituie impozitele indirecte, în mod special taxa pentru valoarea adăugată (TVA), urmată de accize. În ce priveşte granturile, acestea au ajuns a fi primite atât de des că au căpătat caracter permanent pentru Republica Moldova. Astfel, legea cu privire la sistemul bugetar şi procesul bugetar prevede că “veniturile se constituie din impozite, taxe, granturi şi alte încasări.”

Principalele direcții de utilizare a resurselor bugetului de stat sunt: asigurarea socială (17,8% din total cheltuieli ale bugetului de stat); ocrotirea sănătății (12,3%) și învățământul (10,3%).

Pentru continuarea implementării politicilor aprobate anterior, bugetul de stat a suportat majorări în volum de 2 380,0 mil. lei, iar economiile generate de aceste politici constituie 952,9 mil.lei.

Politicile noi incluse în bugetul de stat pe anul 2012 constituie majorări în sumă de 506,4 mil.lei și economii de circa 164,2 mil.lei. După cum este prezentat în Tabelul 3, politicilor anterioare constituie 98,5% din volumul bugetului de stat pe anul 2012, iar restul 1,5% au fost alocate politicilor noi.

Deficitul bugetului de stat va constitui 1266,9 mil.lei, astfel rămânând la nivelul sumelor aprobate în buget pentru anul 2011. În structura bugetului de stat se vor solda cu deficit componenta de bază -353,0 mil.lei, componenţa mijloacele speciale – 61,3 mil.lei şi proiectele finanţate din surse externe – 944,9 mil.lei. Concomitent componenţa fondurilor speciale se va solda cu un excedent de  92,3 mil.lei.

Guvernul a decis că va aloca 10392,4 mii lei în vederea acordării indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea locuinţei unor categorii de cetăţeni care au obţinut scrisori de garanţie de la autorităţile publice locale, dar nu au primit credite nominalizate. De aceste alocaţii vor beneficia 247 de persoane din 23 unităţi administrative ale RM. Veaceslav NEGRUŢA a precizat că în bugetul de stat pe anul curent, în scopul nominalizat au fost prevăzute mijloace financiare în volum de 45000 mii lei, din care până la situaţia din 1 octombrie curent executate au fost 38690,3 mii.

2011 estimat 2012 proiect
Mil. lei % PIB (82 900) Mil. lei % PIB (93 100)
Venituri 30 603,30 36,90% 34 661,80 37,20%
Cheltuieli 32 199,10 38,80% 35 498,80 38,10%
Deficit -1 595,80 1,90% -837 0,90%
Venituri Cheltuieli Deficit
Buget Public Naţional nominal 34 661,8 35 498,8 -837,0
BPN % în PIB (93 100) 37,2 38,1 0,9
Bugetul de stat 21 367,3 22 164,3 797,0
Bugetul asigurărilor sociale de stat 9 825,9 9 825,9
Fondurile asigurării obligatorii de asistentă medicală 3 982,2 3 982,2
Bugetele UAT 8 299,0 8 339,0 40,0
Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: