Am decis să mai trimit odată petiția Ministerului Justiției pentru că încă nu am primit răspuns

Către Minisrul Justiției, domnul Oleg Efrim

De la Irina Batin, jurist al Alianței pentru Salvarea Famillilor din Moldova,

e-mail: batin.irina@gmail.com, www.salvareafamiliilor.com

Telefon: 068106565

22.07.2011

Petiție

Domnule Ministru al Justiției, în calitatea mea de cetățean al Republicii Moldova, precum și de jurist și membru activ al Asociației pentru Salvarea Familiilor din Moldova, vin să-mi arăt nemulțumirea față de aprecierea dată de Ministerul Justiției  la momentul înregistrării Organizației Obștești “Gender Doc M” – 8 mai 1998. Ministerul Justiției este responsabil de înregistrarea Asociațiilor Obștești așa cum prevede articolul 19, alin. (3) al legii cu privire la Asociațiile Obștești nr.837-XIII din 17 mai 1996. Astfel, în baza art. 20 al aceleeași legi, Ministerul Justiției urma să refuze înregistrarea acestei asociații, interesele căreia contravin ordinii publice și bunelor moravuri, ceea ce este interzis de art. 181 alin.(1) al Codului Civil al RM.

Interesele pe care le apără această organizație puteau fi ușor depistate ca fiind neconforme bunelor moravuri, așa cum sunt prevăzute de statutul acestei organizații, iar la momentul actual ele fiind confirmate și prin planul strategic pe care l-a avut Gender-Doc M pentru perioada 2007-2010, pe care vi le trimit atașate la scrisoare, precum și prin acțiunile întreprinse de această organizație.

Nu o singură dată Organizația Gender-Doc M a demonstrat că activitatea ei contravine legislației, care prevede conformarea la bunele moravuri și moralitatea publică. Drept exemplu pot servi inițiativele insistente de a organiza marșuri și parade în centrul capitalei, în pofida faptului că nu au primit autorizație din partea Primăriei, primind răspuns negativ chiar și din partea Curții de Apel în mai 2010. Prin aceste parade care s-au desfășurat parțial, fiind oprite de populația indignată dar și fiind începute fără autorizație, precum și prin flash-mobul care a avut loc anul curent în fața monumentului Ștefan cel Mare, s-a încălcat grav legislația RM, precum și tratatele la care aceasta este parte:

Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice(1976, ratificat de Republica Moldova la 26.04.1993), art.21

“Dreptul la întrunire pașnică este recunoscut. Exercitarea acestui drept nu poate fi supusă decât restricțiilor conforme cu legea și necesare într-o societate democratică, în interesul securității naționale, al securității publice, al ordinii publice ori pentru a ocroti sănătatea sau moralitatea publică sau drepturile și libertățile altora.”

Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale(1950, intrat în vigoare pentru RM din 01.02.1998), art.11

“1. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de asociere[…]

2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratic, pentru securitatea națională, siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protejarea sănătății sau a moralei ori pentru protecția drepturilor și libertățior altora.[…]”

Legea privind întrunirile, la secțiunea “Întrunirile interzise”, art.8

“sunt interzise întrunirile prin care se urmărește […] încălcarea moralității publice, a drepturilor și libertățior altor persoane.”

Astfel, de fiecare dată, în cadrul acestor manifestații prin care s-a adus atingere moralității publice, populația țării, care este titularul moralității a luat atitudine și s-a opus unei astfel de încălcări. Legea apără moralitatea publică, dar la aplicarea acestei norme și interdicții trebuie să participe și autoritățile publice, așa ca să nu se permită nerespectarea ei. Copiii care au fost martori la acest eveniment fie oculari, fie în fața televizorului, au fost afectați de această manifestare, care atacă gândirea lor inocentă, care încă nu are capacitatea de a discerne binele de rău și care este unul din considerentele din care legiuitorul moldav, precum și statele la nivel de tratate internaționale, au prevăzut această restricție a exercitării dreptului cu privire la întruniri.

Ministerul Justiției nu numai că nu a prevăzut și prevenit aceste încălcări ale moralității publice așa cum trebuia să facă, dar nici nu și-a îndeplinit atribuțiile de control asupra activității organizației date, așa cum este prevăzut și la art.42 al legii cu privire la asociațiile obștești menționate mai sus. Astfel, solicit ca Ministerul Justiției să analizeze activitatea asociației Gender-Doc M și să aplice prevederile art.43 al legii nr.837 în vederea tragerii la răspundere a Organizației respective pentru încălcările legislației comise pe parcursul anilor de activitate.

Solicit, de asemenea, anularea deciziei de înregistrare a Organizației Gender-Doc M de către Ministerul Justiției din considerentele menționate mai sus. În cazul în care nu se vor întreprinde acțiuni în acest sens vom ataca decizia de înregistrare în baza procedurii de contencios administrativ.

Țin să menționez că am trimis această scrisoare pe 4 aprilie 2011, domnului Ministru al Justiției, Alexandru Tănase și încă nu am primit nici un răspuns. Rog, să luați în considerație opinia societății civile, așa cum se cuvine într-o țară democratică.

Cu  respect și considerațiune,

Irina Batin

Jurist ASFM

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: