Dreptul la grevă

Ce este greva?

Art. 362 alin. (1) al Codului Munci prevede că greva “reprezintă refuzul benevol al salariaților de a-și îndeplini, total sau parțial, obligațiile de muncă, în scopul soluționării conflictului colectiv de muncă declanșat în conformitate cu legislația în vigoare.”

Tot prezentul articol prevede că greva poate fi declarată doar în scopul apărării intereselor profesionale cu caracter economic și social ale salariaților și nu poate urmări scopuri politice. Greva poate fi declarată doar dacă în prealabil au fost epuizate toate căile de soluționare a conflictului colectiv de muncă în cadrul procedurii de conciliere prevăzută de legislație, această prevedere acordând dreptului la grevă un caracter subsidiar și excepțional.

Greva este considerat a fi instrumentul esențial de luptă al salariaților. Acest fenomen antrenează, în același timp, perturbarea funcționării unor unități sau servicii și produce prejudicii atât patronului, cât și salariaților. (Dreptul Muncii, Nicolai Romandaș, Eduard Boișteanu, pag. 382)

Constituția Republicii Moldova garantează dreptul la grevă și îl asigură prin reglementările Codului Muncii (art.362 – 370), precum și prin răspundere în caz de încălcare a acestui drept:

Art. 45 din Constituția RM – Dreptul la grevă

(1)    Dreptul la grevă este recunoscut. Grevele pot fi declanșate numai în scopul apărării intereeselor profesionale cu caracter economic și social ale salariaților.

(2)    Lega stabilește condițiile de exercitare a dreptului la grevă, precum și răspunderea pentru declanșarea nelegitimă a grevelor.

Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, adoptat de O.N.U. la 16 decembrie 1966, în vigoare pentru Republica Moldova din 26.04.93, de asemenea, proclamă dreptul la grevă la art. 8 alin.(1), lit. a), stipulând că statele părți la acest Pact se anagajează să asigure “dreptul la grevă, exercitat în conformitate cu legile fiecărei țări”.

Care sunt restricțiile, limitările exercitării dreptului la grevă?

Dreptul la grevă nu are un character absolute, adică acesta nu poate fi exercitat în mod abuziv, prin încălcarea unor interese generale. (Dreptul Muncii, Nicolai Romandaș, Eduard Boișteanu, pag. 383)

În acest sens, Codul Muncii prevede la art.369 alin. (1), perioadele în care este interzisă greva:

–          Calamități naturale;

–          Epidemii;

–          Pandemii;

–          Stări de urgență, de asediu ori de război.

Alin. (2) prevede cine nu poate participa la grevă:

–          Personalul medico-sanitar din spitale și serviciile de asistență medicală urgentă;

–          Salariații din sistemele de alimentare cu energe și apă;

–          Salariații din sistemul de telecomunicații;

–          Salariații serviciilor de dirijare a traficului aerian;

–          Persoanele cu funcții de răspundere din autoritățile publice centrale;

–          Colaboratorii organelor ce asigură ordinea publică, ordinea de drept și securitatea statutului, judecătorii instanțelor judecătorești, salariații din unitățile militare, organizațiile sau instituțiile Forțelor Armate;

–          Salariații din unitățile cu flux continuu ;

–          Salariații din unitățile care fabrică producție pentru necesitățile de apărare a țării.

Nomenclatorul (lista, registrul) unităților, sectoarelor și serviciilor, salariații cărora nu pot participa la grevă conform alin. (2), se aprobă de Guvern după consultarea patronatelor și sindicatelor.

Dacă greva este interzisă din cosiderentul situațiilor expuse mai sus, atunci conflictele colective de muncă se soluționează de organele de jurisdicție a muncii.

Greva ilegală

Se consideră ilegală greva care încalcă procedura de încunoștințare a angajatorului privind greva, de declarare, precum și de organizare a acesteia, sau dacă a fost organizată în perioade interzise sau pentru persoane limitate în acest drept și orice altă încălcare a legislației ce reglementează această instituție a dreptului muncii.

Pentru declararea și organizarea grevei ilegale, persoanele vinovate poartă răspundere disciplinară, materială, administrativă și penală ăn conformitate cu legislația în vigoare. Instanța de judecată care a constatat ilegalitatea grevei va obliga persoanele vinovate să repare prejudiciu material și cel moral cauzate.

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: