Cum reglementează legislația noastră desfășurarea întrunirilor

Termenul întrunire este definit de legea nr. 26 din 2008 cu privire la întruniri ca fiind o prezenţă temporară şi intenţionată a unui grup de persoane, aflate împreună cu scopul exprimării unor idei sau atitudini; Aceasta presupune exprimarea unor idei de susținere, promovare sau exprimarea dezacordului față de o acțiune socotită ca fiind ilegitimă sau injustă, o opoziție hotărâtă, protest.

Întrunirile, deci sunt o formă instituționalizată a libertății de exprimare, care este una dintre libertățile fundamentale ale omului și care uneori devine datorie civică și morală a acestuia.

Constituția Republicii Moldova, precum și tratatele internaționale la care statul nostru este parte garantează și asigură libertatea de exprimare, o formă instituționalizată a acestei libertăți fiind întrunirile. Astfel, oricărei persoane îi este garantată exercitarea acestor drepturi și libertăți, acestea putând fi restrânse doar în situațiile prevăzute de lege.

Articolul 40 din Constituția Republicii Moldova garantează libertatea întrunirilor și prevede:

Mitingurile, demonstrațiile, manifestările, procesiunile sau orice alte întruniri sînt libere și se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără nici un fel de arme.

În 2008 a fost adoptată o nouă lege privind întrunirile, cerută de mai multe organizații ca Amnestiy International Moldova, Gender-Doc M, Hyde Park ș.a. Aceste organizații se plâng însă de neaplicarea legii adoptate, învinuind autoritățile de discriminare.

Legea nr. 26 cu privire la întruniri din 22.02.2008 prevede la articolul 8 întrunirile care sunt interzise:

Articolul 8. Întrunirile interzise

Sînt interzise întrunirile prin care se urmăreşte:
a) îndemnarea la război de agresiune, la ură naţională, rasială, etnică sau religioasă;
b) incitarea la discriminare sau violenţă publică;
c) subminarea securităţii naţionale sau a integrităţii teritoriale a ţării, săvîrşirea infracţiunilor, încălcarea ordinii publice sau organizarea tulburărilor în masă, încălcarea moralităţii publice, a drepturilor şi a libertăţilor altor persoane ori punerea în pericol a vieţii sau a sănătăţii acestora.

Mai multe documente internaționale consfințesc libertatea întrunirilor, și de asemenea, stabilesc situațiile în care exercitarea acestui drept poate fi restrânsă:

Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice(1976, ratificat de Republica Moldova la 26.04.1993), art.21

“Dreptul la întrunire pașnică este recunoscut. Exercitarea acestui drept nu poate fi supusă decât restricțiilor conforme cu legea și necesare într-o societate democratică, în interesul securității naționale, al securității publice, al ordinii publice ori pentru a ocroti sănătatea sau moralitatea publică sau drepturile și libertățile altora.”

Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale(1950, intrat în vigoare pentru RM din 01.02.1998), art.11

“1. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de asociere[…]

2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratic, pentru securitatea națională, siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protejarea sănătății sau a moralei ori pentru protecția drepturilor și libertățior altora.[…]”

Țin să evidențiez că în toate textele legislative menționate mai sus este protejată moralitatea publică, fiind interzise întrunirile care contravin moralității publice, categorie destul de importantă care are nevoie de protezție legală. Spre exemplu, în contextul țării noastre putem argumenta ilegalitatea paradelor gay prin faptul că ele încalcă morala/moralitatea publică.

Legea adoptată în 2008 se aplică cu respectarea principiilor proporționalității, nediscriminării, legalității și prezumției în favoarea desfășurării întrunirilor. La art.4, lit.b), unde este prevăzut principiul nediscriminării,  nu este stipulată sintagma de orientare sexuală, așa cum au evidențiat de mai multe ori cu diferite ocazii Domnul Alexandrul Tănase și alți reprezentanți ai Ministerului Justiției.

Cine poate să participe la întruniri?

Orice persoană poate să participe la întruniri sau să asiste. Organizatori ai întrunirilor pot fi, însă, doar persoanele care au capacitate deplină de exercițiu, adică au împlinit vârsta de 18 ani. Minorii care au împlinit vîrsta de 14 ani, precum şi persoanele declarate incapabile, pot organiza întruniri doar împreună cu o persoană cu capacitate deplină de exerciţiu.

Întrunirile pot fi organizate, de asemenea, de grupuri de persoane și de persoane juridice (ONG sau organizații comerciale).

Legea mai prevede că nimeni nu poate fi impus să participe la o întrunire. Vedem astfel de situații în Marea Britanie, caz redat într-un interviu cu avocatul Alex Spak:

Zece pompieri de la staţia antiincendiară Cowcaddens au fost denunţaţi şi investigaţi pentru că au neglijat ordinile unui bărbat deghizat în uniformă de la o petrecere a homosexualilor – parada Pride Scotia. Unii au reuzat pe motiv de conştiinţă, alţii s-au simţit jigniţi să participe la eveniment în uniformă;

Acești pompieri au fost impuși indirect să participe la o astfel de întrunire.

Unde pot fi desfășurate întrunirile?

Întrunirile se pot desfășura în orice loc deschis publicului în afara clădirilor sau în afara altor spaţii închise accesului liber, fie într-un singur loc, fie prin deplasarea participanților. Autoritatea admninistrației publice locale nu poate interzice accesul la anumite locuri decât în cazul desfășurării unor acțiuni oficiale sau de efectuare a unor lucrări de reparație, la cererea autorității interesate.

Nu mai este necesară obținerea unei autorizații din partea autorității administrației publice locale

La puțin timp după ce a fost adoptată legea privind întrunirile, au apărut nemulțumiri referitor la faptul că manifestanții nu mai au nevoie de autorizație pentru a desfășura întrunirile.

Astfel, pentru a desfășura o întrunire este nevoie doar de informarea (notificarea) autorității administrației publice locale.

Nu este bună această modificare, așa cum ar putea duce la tergiversare în cazul unor manifestații în care Primăria ar avea dubii referitor la corespunderea acesteia cu art. 8 al legii.

Astfel, articolul 14, alin. (4) prevede:

Dacă deţine probe concludente că întrunirea urmează să se desfăşoare cu  încălcarea prevederilor art.8, autoritatea administraţiei publice locale poate iniţia o procedură judiciară, prin care să ceară interzicerea întrunirii sau modificarea, după caz,  a orei, a locului sau a formei de desfăşurare a acesteia. Intentarea acţiunii nu suspendă dreptul de a desfăşura întrunirea.  

Dacă înainte Primăria decidea să ofere sau nu autorizație pentru desfășurarea întrunirilor, și actul Primăriei putea fi contestat prin procedura de contencios administrativ, acum ea nu poate decât să inițieze o procedură judiciară în acest sens, și totul rămâne la latitudinea Instanței de Judecată, de a permite sau nu desfășurarea acestei întruniri. Aceasta însă poate dura și, respectiv, este atât în defavoarea organizatorilor întrunirii cât și în defavoarea autorității administrației publice locale, așa cum este posibil să se piardă din actualitatea și oportunitatea desfășurării întrunirii, iar autoritatea administrației publice locale poate fi învinuită pe acest motiv și să i se ceară despăgubiri ale prejudiciului material și moral.

Apoi, așa cum și poliția este nemulțumită, legea respectivă anulează necesitatea obținerii autorizației din partea Primăriei, dar în același timp, impune să întreprindă acţiunile necesare pentru asigurarea serviciilor solicitate de către organizator, care sînt în mod obişnuit prestate prin intermediul organelor din subordine şi al întreprinderilor pe care le administrează. (art. 10, alin. 4), ceea ce creează dificultate pentru activitatea poliției.

Chiar și notificarea nu este totdeauna obligatorie (art. 12)

În cazul întrunirii spontane, notificarea este admisă şi fără respectarea formei scrise sau a termenului prevăzut,  fiind suficientă furnizarea informaţiei cu privire la locul, data, ora, scopul şi organizatorul întrunirii, precum şi cu privire la serviciile solicitate din partea autorităţii administraţiei publice locale.

Nu este obligatoriu de a notifica autoritatea administraţiei publice locale prin declaraţie prealabilă în cazul întrunirilor cu un număr redus de participanţi. Dacă organizatorii unei astfel de întruniri solicită anumite servicii din partea autorităţii administraţiei publice locale sau doresc să monteze construcţii temporare, ei  depun în acest sens o declaraţie prealabilă în scris, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data desfăşurării întrunirii.

În cazul declarării întrunirilor simultane, legea prevede o procedură specială pe care trebuie să o respecte autoritatea administrației publice centrale. Am observat că Primăria Chișinău nu totdeauna a respectat această procedură. Voi veni să explic această procedură într-un alt articol pentru ca persoanele care organizează întruniri să știe cum să procedeze în așa situații.

O altă formă instituționalizată a libertății de exprimare o reprezintă greva, care este reglementată de legislația muncii și pe care vin să o aborez în curând într-un alt articol.

Pentru alte întrebări specifice referitoare la tema articolului vă rog să-mi scieți și eu voi răspunde în baza legislației cu mare bucurie!

One Response to Cum reglementează legislația noastră desfășurarea întrunirilor

  1. […] stipulate de art. 8 al Legii cu privire la întruniri şi alte documente internaţionale relevante (detalii) care interzic expres manifestaţiile publice care încalcă morala publică sau va alege totuşi […]

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: